Siv Jensen og Erna Solberg la fram tillegget til statsbudsjettet fredag 30. oktober. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

– Vi har lagt fram tøffe tiltak

Finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) la fram i tillegget til statsbudsjettet. Det ble ikke tatt godt imot.

Regjeringen foreslår å dekke inn det aller meste av de økte utgiftene gjennom omdisponeringer på bistandsbudsjettet, justerte skattelettelser og reduserte utgifter.

Regjeringen anslår at asyltilstrømningen til Norge kan komme til å koste inntil 85 milliarder kroner de neste seks årene. Bare neste år anslår regjeringen at flyktningstrømmen vil koste 9,5 milliarder. I alt 4,2 milliarder kroner skal omdisponeres på bistandsbudsjettet for å få dette til.

– Vi har lagt fram tøffe tiltak hvor vi skal stramme inn. Jeg håper de andre partiene vil slutte seg til disse innstramningene. Vi har en tilstrømning som Norge ikke er dimensjonert for, sier Siv Jensen ifølge NRK.

Men støttepartiene er rystet over regjeringens forslag:

– I den dugnaden landet står overfor nå, må alle bidra. De som har mest, må bidra mest. Det er KrFs utgangspunkt. Regjeringens største innsparing er å ta fra verdens fattige og mennesker på flukt, sier Hareide.

– Det er veldig problematisk. Omfanget av kutt i bistandsbudsjettet nærmer seg det jeg vil karakterisere som uforsvarlig. Man kan til og med stille spørsmål ved om det er gjennomførbart, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

 

 

Dette vil Siv Jensen og Erna Solberg kutte og stramme inn:

Fem års botid i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. I dag er kravet tre år.

Retten til familieinnvandring. Den foreslår blant annet å innføre strengere innvandringsregler for foreldre til enslige mindreårige som kan returnere til hjemlandet.

Legge ned fagbladet Bistandsaktuelt, som dekker den norske bistandssektoren. Avviklingen skyldes kuttene i bevilgninger til sivilsamfunn og demokratiutvikling.

Sette ned satsen for skolegang til enslige mindreårige asylsøkere fra 180.000 kroner til 102.762 kroner.

Redusere antall norsktimer som tilbys fra 250 timer til 175 timer for asylsøkere i mottak, for å kunne tilby norskopplæring til alle.

Kutte den langsiktige bistanden til sivilt samfunn med nesten én milliard kroner. Den langsiktige bistanden gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner foreslås kuttet fra over 1,6 milliarder kroner til drøyt 670 millioner.

Bevilgningene til bevaring av regnskog i tropiske land kuttes med over 10 prosent neste år. Det betyr at Norges satsing vil være på 2.523,6 millioner kroner,

 

Disse får mer:

Politiet og PST foreslås å få samlet økning på 353 millioner kroner.

Drift av asylmottak økes med 3,4 milliarder kroner.

UDI skal styrkes med 250 millioner kroner. Dette mener myndighetene er nødvendig for å øke kapasiteten til registrering, sikkerhetsvurderinger og ID-arbeid.

Bevilgningen til skolegang for barn og unge som søker opphold i Norge med 282 millioner kroner neste år.

Kartlegge flyktningers kompetanse med sikte på at de raskere skal få komme i arbeid. Dette arbeidet har regjeringen foreslått styrket med 7 millioner kroner i statsbudsjettet 2016.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) styrkes med 32 millioner kroner

Forlenger oppdraget for redningsskøyta Peter Henry von Koss i Middelhavet med seks måneder. Til nå har skøyta reddet over 1.200 mennesker.

Forlengelsen av operasjonen vil koste cirka 1,5 millioner kroner.  (NTB)