- Jeg kjører knapt 10.000 kilometer i året, forteller Per Olaisen. Til våren planlegger han å kjøpe ny bil, men han steller fortsatt godt med sin Ford Mondeo, som han har hatt i snart 20 år.

Vi er europamestere i bilkjøring

SAMFERDSEL: Nordmenn har kjørt forbi finner og italienere og er nå de som kjører mest bil i hele Europa. Til gjengjeld er vi jumboer i bruken av kollektivtransport.

I gjennomsnitt kjører hver nordmann 33,5 kilometer med personbil hver dag, går det fram av en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Per Olaisen (67) fra Oslo har i snart 50 år bidratt til å gjøre oss til et kjørende folkeferd. Selv som pensjonist kjører han fortsatt nærmere 10.000 kilometer i året.

 

Gøy å kjøre bil

- Det blir en del turer til hytta, som ligger 17 mil fra Oslo, og også nordover om sommeren, til Helgeland, forklarer Olaisen.

- Er det fordi Norge er så langstrakt at vi kjører så mye, tror du?

- Ja, det har nok med geografi å gjøre, men det kan nok også være slik at mange synes det er gøy å kjøre bil, svarer Olaisen.

I 2008 var det italienerne som kjørte mest personbil i Europa, mens finnene kjørte mest i Norden, med oss nordmenn hakk i hæl, et godt stykke foran både svensker og dansker.

Siden har en rekke land opplevd stagnasjon eller også tilbakegang i biltrafikken, mens den har fortsatt å øke i Norge. Dermed har vi overtatt en høyst tvilsom førsteplass, ifølge Framtiden i våre hender (FIVH).

- Pinlig. Dette viser at kollektivutbyggingen i Norge går altfor sakte, mener FIVH-leder Arild Hermstad.

 

Kollektive tyrkere

At det i stor grad er mulig å klare seg uten bil, er Tyrkia det fremste eksempelet på. Der kjører hver innbygger ikke mer enn 4,7 kilometer med personbil hver dag.

Når tyrkerne skal på tur, reiser de i stedet i stor grad kollektivt. Når alle personbil- og kollektivreiser summeres, viser det seg at hele 48 prosent av reisene gjennomføres med buss, jernbane, T-bane eller trikk.

For Norges del er kollektivandelen ikke høyere enn 12,1 prosent. Ingen europeiske land er dårligere enn det. I våre naboland Sverige og Danmark er kollektivandelene på henholdsvis 18 og 20 prosent.

- Det største problemet med at vi i så stor grad baserer oss på privatbilen, er de store utslippene av klimagasser, sier Hermstad.

Han har ingen tro på at Nasjonal transportplan for den neste tiårsperioden vil evne å redusere vår bilavhengighet, til tross for at det skal satses på både jernbane og sykkel.

- Vi er nødt til å bygge mye mer jernbane enn det legges opp til, sier Hermstad.

Bilist Per Olaisen er enig i at det er viktig å tenke på miljøet. Hans neste bil skal derfor bli mer miljøvennlig enn den han har nå.

- Men det er ingen ting som slår bilen som framkomstmiddel, mener Olaisen.

- Du synes ikke det blir dyrt med all denne bilkjøringen?

- Jo, men det får våge seg. Jeg vil fortsette å kjøre bil så lenge jeg kan.

 

Billandet

Mange nordmenn tenker som ham. Nærmere 94.000 nye biler ble registrert de åtte første månedene i år. Det totale antallet personbiler har for lengst passert 2,4 millioner. Stadig flere husstander skaffer seg både to og tre biler.

Forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt peker på flere årsaker når han skal forklare hvorfor vi som er født med ski på beina, nå i så stor grad i stedet har en gasspedal under høyre fot.

Norge er et tynt befolket land.

- Spredt bosetning gir et dårlig trafikkgrunnlag for kollektivtransporten. Sånn sett er privatbilen velegnet i Norge, utdyper Fridstrøm.

Gjennomsnittsinntekten er høy.

- Vi har råd til å kjøpe bil og råd til å bruke den. Tilgjengelighet er viktigste faktor for valg av transportmiddel.

Norge ble ikke hardt rammet av finanskrisen.

- Dermed fortsetter forbruket og reisevirksomheten hos oss å vokse mer enn i andre land.

Det er enkelt og behagelig å bruke bil.

- Med bil kan du kjøre fra dør til dør, akkurat når det passer deg, og det er komfortabelt å ta med bagasje.

Kvaliteten på kollektivtilbudene er ikke god nok.

- God punktlighet, kort reisetid, hyppige avganger og helst ikke behov for å bytte transportmiddel underveis er avgjørende for kollektivbruken.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Bilkjøring i Norge

I 2008 var det italienerne som kjørte mest personbil i Europa, med utgangspunkt i kjørelengden til hver enkelt innbygger.

I 2010 inntok nordmenn førsteplassen etter å ha passert både finner og italienere.

Da kjørte hver nordmann i gjennomsnitt 33,5 kilometer med personbil hver dag, mens finnene kjørte cirka 33 kilometer og italienerne om lag 32 kilometer daglig.

Siden har biltrafikken fortsatt å vokse i Norge, med 1,5 prosent fra 2010 til 2011 og ytterligere 1,7 prosent fra 2011 til 2012.

Personbilen står nå for 79 prosent av alt persontransportarbeid i Norge.

Både bussens og togets betydning som transportmiddel er kraftig redusert de siste tiårene. Disse to står nå for til sammen bare 11 prosent av persontransportarbeidet.

Endringen har bidratt til at utslippene av klimagasser fra transportsektoren fortsetter å øke.

Denne økningen var på 36 prosent fra 1990 til 2010, mens den var på 16 prosent i de opprinnelige EU-landene.

Kilder: SSB-rapporten «Samferdsel og miljø 2013» og Statens vegvesen