Vi bruker stadig mer penger på mat og drikke i Norge.

Vi bruker mer på mat og drikke

I løpet av årets første åtte måneder brukte vi nesten 5 milliarder kroner mer på mat og drikke enn i samme periode i fjor.

Dette tilsvarer en vekst på 4,7 prosent, viser omsetningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt omsatte dagligvarebutikker og spesialbutikker for mat og drikke for over 108 milliarder kroner i perioden januar til august år. Dette utgjør om lag 40 prosent av all omsetning innenfor all varehandel.

Detaljhandelsbutikkene totalt omsatte for totalt 272 milliarder kroner fra januar til august i år, 4,6 prosent mer enn samme periode i fjor.

Butikker som driver med salg og reparasjon av biler og andre motorkjøretøyer, omsatte for vel 129 milliarder kroner i perioden januar til august i år, en økning på rundt 5 prosent fra samme periode i fjor.