Venstresiden vil tvinge Norwegian til å ta arbeidsgiveransvar gjennom lovendring

Loven er for dårlig, mener Rødt. Nå må vi ordne opp selv, mener Ap. Slik kan vi ikke ha det, mener SV.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Rødt har allerede et forslag inne om at regjeringen må sette ned et lovutvalg som tar sikte på å ivareta arbeidstakers stilling. Arbeiderpartiet vil allerede nå gå så langt som å endre arbeidsmiljøloven etter at kabinansatte i Norwegian tapte i Høyesterett mot Norwegian.

– Stortinget ber regjeringen legge fram sak om endring av arbeidsmiljøloven som tydeliggjør at den som har styringsrett, og gjennom dette reelt sett er arbeidsgiver, også får retter og plikter som arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven, heter det i forslaget.

Høyesterett inviterte selv politikerne til å føre spørsmålet om arbeidsgiveransvar inn på den politiske arenaen. Nettopp det vil altså nå bli gjort av både Rødt, Ap og SV.

– For dårlig

– Dommen viser at loven er for dårlig og at det må lovendringer til som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret. Norwegian-saken er dessverre ikke et unikt tilfelle. Vi ser et tydelig mønster der arbeidsgivere på ulike måter løper fra arbeidsgiveransvaret. Lar vi de store konsernene holde på på denne måten, kan vi vinke farvel til den norske modellen. Denne dommen fører til mer maktkonsentrasjon på toppen i arbeidslivet og fører til enda mer løsarbeid, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

– Det kan vi ikke godta. Derfor har Rødt fremmet et forslag om å sette ned et utvalg som skal foreslå lovendringer som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret. Vi mener at den som har styringsrett, også skal ha arbeidsgiveransvar. Vi må få en lovendring som tvinger arbeidsgiver til å ta ansvar. Nå trenger vi en rask endring. Vi utfordrer derfor de andre partiene til å gi sin støtte til vårt forslag som skal behandles på Stortinget allerede i januar, legger han til.

Og får full støtte på venstresiden.

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet mener politikerne nå må fikse det Høyesterett ikke fikset.

– Når dagens lov ikke hindrer arbeidsgivere i å organisere seg vekk fra ansvaret sitt, må dagens lov endres. De som har styringsrett bør også ha arbeidsgiveransvaret. Det vil sikre klare ansvarslinjer i arbeidslivet og gi arbeidsfolk mer makt over egen hverdag. Da vet de hvem de skal gå til med sine ønsker, krav eller forhandlinger. Slik det er i dag, kan de mange steder ikke gjøre det. Vi kommer til å fremme forslag om dette på Stortinget, sier Hadia Tajik til FriFagbevegelse.

SV-leder Audun Lysbakken mener kreative omorganiseringer ikke skal få svekke arbeidstakernes rettigheter og medbestemmelse.

– Høyesterett sier nå at arbeidsgiver i praksis kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Sånn kan vi ikke ha det. Dette kan åpne for at andre bransjer kan ta i bruk denne modellen. Det pulveriserer arbeidsgiveransvaret fullstendig. Det kan være starten på en utvikling vi ikke ønsker i norsk arbeidsliv, sier Lysbakken til FriFagbevegelse.

SV vil foreslå at Stortinget skal endre lovverket for å trygge de ansatte.

– Det er et politisk ansvar å endre dette nå, mener SV-lederen.

Les også: Det norske folk har stemt – Norwegian er vår klare reisefavoritt.

Langvarig rettsstrid

Norwegian-ansatte tapte onsdag i Høyesterett etter en langvarig rettsstrid om hvorvidt morselskapet har arbeidsgiveransvaret for dem eller ikke. Ifølge Høyesterett har ikke morselskapet Norwegian Air Shuttle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale i flyselskapet.

Gjennom en omfattende omorganisering gjennom flere år er arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte blitt flyttet fra morselskapet Norwegian Air Shuttle.

Nøkkelen kan sitte på knippet til Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Høyre-politikeren tok på årets YS-konferanse til orde for at Stortinget må behandle en skjerpelse av arbeidsmiljøloven.

Det signalet liker Bjørnar Moxnes.

– Vi utfordrer Høyre til å støtte forslaget Rødt har fremmet. Nå må Høyre avklare om de vil gjøre noe, eller om de nøyer seg med prat. Både Høyesterett selv, samt LO og Parat peker på en politisk behandling etter at de ansatte tapte saken mot Norwegian i Høyesterett, mener Moxnes.

Han viser blant annet til handlingsprogrammet til LO som bakgrunn for sitt allerede innsendte representantforslag. LO mener det gode arbeidslivet utfordres av uoversiktlige organisasjonsformer, utstrakt bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping. Noe som har eskalert etter EUs utvidelse, sier han.

Det lyktes ikke FriFagbevegelse å få en kommentar fra Heidi Nordby Lunde (H) torsdag.

Rask handling

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er glad for den raske reaksjonen fra Arbeiderpartiet.

– Det er svært gledelig at Arbeiderpartiet kommer så raskt på banen når Høyesterett påviser at dette er et lovgiveransvar. Partiet signaliserte allerede i fjor at det ville komme et forslag om å endre lovverket. Dommen får nemlig konsekvenser for hele arbeidslivet, ikke bare i luftfarten, sier Yngve Carlsen.

– Jeg registrerer at Norwegian forventer at politiske myndigheter vil forholde seg til dommen. Slik jeg ser det er det akkurat det Arbeiderpartiet nå gjør. Jeg er glad for at politikerne ikke abdiserer i viktige prinsipielle spørsmål, men viser reell politisk vilje til å endre lovverk som gir negative konsekvenser for norske arbeidstakere, avslutter Carlsen.

Lederen i YS-forbundet Parat, Vegard Einan, mener også at dommen er problematisk for alle norske arbeidstakere, uavhengig av bransje.

– Høyesterett har avsagt en dom som gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten samtidig å sitte med det nødvendige ansvaret for ansatte. En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve, og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge lovens intensjon skal ha, sier Einan i en pressemelding.

Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO, hevder det samme.

– Dommen er en oppfordring til Stortinget og forslaget blant annet fra Arbeiderpartiet om å se på arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, samt omgåelsesproblematikken på arbeidsrettens område, sier hun.

Les også: Antallet flyklager har steget med hele 80 prosent de siste tre årene – og Norwegian er verstingen.