Ola Elvestuen i Venstre sier det er uaktuelt å endre naturmangfoldsloven som følge av ulvestriden.

Venstre: Uaktuelt å røre naturmangfoldsloven

Å endre naturmangfoldsloven som følge av den betente ulvestriden, er uaktuelt, sier regjeringens samarbeidspartner Venstre.

 

– Naturmangfoldloven endres ikke. Den er fredet i samarbeidsavtalen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han viser til punkt 4e i avtalen som ble inngått høsten 2013 mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. «Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås», heter det der.

Anbefaling

Lovendringer er blitt lansert som en mulig løsning på den betente ulvestriden som oppsto da regjeringen før jul valgte å ikke etterkomme anbefalingen fra rovviltnemndene om lisensfelling av 47 ulver i ulvesonen.

Beslutningen ble fattet på bakgrunn av vurderingene til lovavdelingen i Justisdepartementet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lovavdelingen har tolket dette helt riktig. Ulvene det her er snakk om tar verken tamrein eller sau og har dermed ikke skadepotensial. Dette må vektlegges, selv om Stortinget har vedtatt et bestandsmål som nå er passert. Ulven er et fredet dyr, sier Elvestuen.

I motsetning til KrF står Venstre utenfor ulveforliket som Stortinget inngikk i fjor. (NTB)