Innvandringspolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth, mener at de såkalte «oktoberbarna» ikke er en vanskelig sak mellom Venstre og regjeringspartiene – selv om partene er sterkt uenige om politikken.

Venstre og regjeringen strides om «oktoberbarna»

Venstre vurderer å gå inn i Høyre/Frp-regjeringen. Samtidig er partene på kollisjonskurs om de såkalte «oktoberbarna».

 

Både regjeringspartiet Frp og Venstre har angrepet Arbeiderpartiets posisjonering i saken som nå går varm i Stortinget, om returnering av unge afghanere som kom til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere.

På samme tid sitter Venstre i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene – en prosess som til sjuende og sist kan ende med at partiet går inn i regjering.

Venstre står imidlertid steilt mot innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) syn om at returen av unge afghanere uforstyrret må fortsette med uforminsket styrke.

– Regjeringspartiene er jo interessert i å ha oss med på laget, sier innvandringspolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth, til Dagsavisen.

Han er likevel opptatt av å understreke at en eventuell regjeringsdeltakelse enn så lenge er et hypotetisk spørsmål.

Innlegg: Jeg melder meg med dette ut av Arbeiderpartiet (Arne Wam)

– Litt som skyggeboksing

– Kan Venstre sitte i en regjering som viderefører dagens politikk overfor enslige, mindreårige asylsøkere?

– Nå forhandler vi primært om budsjettet. Men vi får på et tidspunkt gjøre en vurdering av om dette er så prinsipielt viktig for oss at vi vil gi fra oss muligheten til å påvirke politikken som føres fra dag til dag, sier Kjenseth.

– Vil det være uklokt av regjeringen å gå utenom Venstre og sikre flertall med Sp og Ap for videreføring av politikken på dette feltet, når den – som du selv påpeker – er opptatt av å få Venstre med på laget?

– Det får regjeringspartiene selv vurdere.

– Men hvordan vurderer du det?

– Jeg opplever at regjeringspartiene først og fremst har lyst til å få KrF og Venstre på laget. Det er derfor vi går i budsjettforhandlinger med dem.

– Så er det da ikke så klokt av regjeringen å lage et kryssende flertall som viderefører en politikk Venstre er mot?

– Denne saken kan være et eksempel på at regjeringen ikke forholder seg til Venstre og KrF, svarer Kjenseth, og legger til:

– Her kan det bli kryssende flertall der de store partiene finner sammen, og der avstanden mellom dem egentlig ikke er så stor. Det de holder på med nå blir litt som skyggeboksing.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vet jo godt hvor landet ligger

– Men det jeg lurer på er om du synes det er lurt å gå utenom Venstre i en sak dere er så opptatt av, når regjeringen samtidig vil ha Venstre støtte til budsjett og et mulig regjeringssamarbeid?

– Jeg registrerer at de har gjort det før. For eksempel i denne saken. Og jeg antar at de kommer til å gjøre det igjen.

På spørsmål om saken er vanskelig mellom Venstre og regjeringspartiene, svarer Kjenseth – etter litt betenkningstid – «nei».

– Vi vet jo godt hvor landet ligger. Det er jo bare et år siden vi ikke ble hørt om dette med midlertidighet og rimelighetsvilkår, til tross for en samarbeidsavtale. Nettopp derfor er vi såpass pragmatiske at dersom det er noe vi kan være med å korrigere, så gjør vi det.

Les også: Arne Strand: Dette er ytterst alvorlig for Arbeiderpartiet

Ap og Sp + Frp og Høyre

For et år siden fikk regjeringen flertall ved hjelp av Sp og Ap for forslaget om å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt. Det førte til at langt flere asylsøkere kunne henvises til internflukt i hjemlandet.

Situasjonen til de såkalte «oktoberbarna», afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn, har aktualisert spørsmålet om norsk returpraksis til Afghanistan.

Stortinget har flere forslag til behandling:

* SV, MDG og Rødt har fremmet forslag om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan inntil et uavhengig ekspertutvalg har vurdert regelverk og praksis.

* Ap har fremmet et representantforslag i saken, om innføring av sårbarhetskriterier ved vurdering av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere.

De som forsvant

Som Dagsavisen skrev i går: Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) har 90 prosent av afghanerne som fylte 18 år i oktober, forsvunnet fra mottak. Disse hadde en tidsbegrenset oppholdstillatelse og norske myndigheter har bestemt at de skal returneres til Afghanistan når de fyller 18 år. Totalt har over 200 afghanere i gruppen «enslige mindreårige asylsøkere» forsvunnet fra mottak siden januar i år. Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter at en økende andel av beboerne med tidsbegrenset tillatelse forlater mottakene.

Kommentar: Venstre går til høyre (Arne Strand)