Venstreleder: Trine Skei Grande presenterte sitt partis alternative statsbudsjett mandag. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Venstre flytter rundt på milliarder

STATSBUDSJETTET: Slik skal Trine Skei Grande presse Frp og Høyre ut av «oljebobla».

Venstre flytter rundt på milliarder

STATSBUDSJETTET: Slik skal Trine Skei Grande presse Frp og Høyre ut av «oljebobla».

- Det vi legger fram, er først og fremst et grønt budsjett som tar klimaendringene på alvor, sa partileder Trine Skei Grande da hun presenterte partiets budsjettforslag mandag.

Ifølge henne er målet i vise vei ut av «oljebobla» Norge har vært i og vri regjeringens budsjettforslag i en mer klimavennlig og miljøvennlig retning.

- Vi gikk til valg på en blågrønn regjering, understreket hun.

Skatteskifte

Et «grønt skatteskifte» på 13,3 milliarder kroner og 4 milliarder til målrettede miljøtiltak framheves som viktige omprioriteringer i budsjettforslaget. Pengene skal blant annet gå til kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier og jernbanen.

Samtidig skal politikken legges til rette slik at det lønner seg å være miljøvennlig og ta grønne valg, ifølge Grande.

- Klima er en av de største utfordringene vi står overfor som klode. Derfor er dette en av de største satsingene i budsjettet, sa hun.

Venstre vil gi 2,5 milliarder kroner ekstra til miljøvennlig samferdsel. Blant satsingene er 500 millioner kroner til sykkel- og gangveier og 1 milliard kroner til belønningsordninger for kollektivtransport.

Kutt i formuesskatten

Venstre er enig med regjeringspartiene Høyre og Frp om at formuesskatten bør reduseres, men ønsker her en annen tilnærming enn regjeringen. Venstre foreslår at fribeløpet økes til 2,2 millioner kroner. Det vil bety at formuesskatten bortfaller for 300.000 mennesker i 2015.

Venstre foreslår også nullmoms på frukt og grønt, men 24 prosent moms på andre varer. Momsfritaket for pressen ønsker Venstre imidlertid å bevare, og partiet går også mot foreslåtte kutt i pressestøtten.

Avgiftsfritaket på import settes til 350 kroner i stedet for 500 kroner, som regjeringen har foreslått, mens en videre økning ifølge Venstre bør utredes bedre før den innføres. I dag er grensa på 200 kroner. (NTB)