Katrine Myklebust er opptatt av at alle skal være inkludert. Her sammen med barna Julie (fra venstre), Erle og Jonas.

Vennskap mot mobbing

NY KAMPANJE: Mobbing handler ikke bare om å ta ansvar for egne barn. Som voksen må man også sørge for at barnas venner har det bra og er inkludert.

I dag starter årets kampanje mot mobbing hvor særlig de voksne får et ansvar.

I en kronikk i dagens avis skriver Christopher Beckham, leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Gunn Marit Helgesen, leder i Kommunesektorens organisasjon (KS), at det er de voksnes ansvar at egne og andre barn blir inkludert og får seg gode venner.

«KS og FUG vil at enda flere setter vennskap på dagsorden. For vi er nemlig ikke i tvil: vi tror at holdningsarbeid virker. Vi tror at vennskap beskytter mot mobbing. Og vi tror at vi voksne kan bidra til å ta arbeidet ett skritt lenger - bare vi tør og vil snakke sammen», skriver de i kronikken.

 

Barna hører mye

Katrine Myklebust (34) som er på Oslobesøk fra Stavanger, er opptatt av at alle barn skal føle seg inkludert.

- Jeg er trener for datterens håndballag og er opptatt av et inkluderende og åpent miljø. Alle skal ha det bra, og være inkludert, sier Katrine Myklebust til Dagsavisen.

Ved fontenen ved Nationaltheatret i Oslo sentrum leker barna Julie (9), Jonas (6) og Erle (4) med andre barn og fryder seg over såpebobler i stort format. De hoier og roper og ser ut til å ha det storartet.

I kronikken understreker forfatterne Beckham og Helgesen hvordan voksne som snakker sammen med barn til stede kan glemme at barna også har ører, og at de ofte er veldige «store». Barn får med seg mye, og de får ofte med seg ting de ikke skulle hørt, som når foreldrene snakker stygt om en nabo, en lærer eller fotballtreneren.

Det er Katrine Myklebust bevisst på.

- Det er viktig at man snakker om andre på en slik måte at man viser respekt. Hos oss er vi bevisst på hvordan vi opptrer ovenfor ungene. De tar etter oss voksne, sier hun.

- Det hender jeg er blitt irritert over en annen bilist, og da tenker jeg at nå må jeg ta meg sammen, sier hun.

Katrine Myklebust har to barn i skolen, og hun er imponert over hvordan skolen har tatt tak i mobbing.

- Både skolen og foreldreutvalget har tatt grep. Ser de noe, så tar de tak i det umiddelbart, men det forekommer også en del skjult mobbing, sier hun.

- Man må også se andres unger, og ikke bare sine egne. Jeg mener det er viktig å ha åpne hjem og godt samarbeid mellom foreldrene, sier hun.

 

Nytt utvalg

I august ble et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, oppnevnt. Det ledes av fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal.

- Antallet elever som forteller om mobbing er for høyt. Vi trenger derfor nye tanker og virkemidler for å bekjempe mobbingen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i en pressemelding.

Elevundersøkelsen for 2012 viser at 6,8 prosent av elevene opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller mer. Det har vært en svak nedgang siden 2008.

- Arbeidet mot mobbing skal selvsagt fortsette for fullt parallelt med utvalgets arbeid. Skoler med vedvarende høye mobbetall skal for eksempel få målrettet støtte og veiledning av Utdanningsdirektoratet. Manifest mot mobbing vil også ha en ny kampanje over hele landet, med tema «Voksne skaper vennskap - sammen», sier kunnskapsministeren, om kampanjen som starter i dag.

tom.vestreng@dagsavisen.no