Venner viktigere enn behandling

PSYKISK HELSE: Venner kan være viktigere enn behandling for 
å bli frisk av en psykisk lidelse.

- Flere enn vi trodde får faktisk hjelp til å komme seg igjennom de vanskeligste problemene ved hjelp av venner og familie, sier førsteamanuensis Ragnfrid Kogstad ved Høgskolen i Hedmark til Forskning.no.

- Det beste er å ha nære venner en kan fortelle alt til, mener Frida Marie Grande (21) og Nora Engevoll (22).

 

Godt nettverk

De to ble venner for et par år siden, og åpnet seg for hverandre etter kort tid. De mener venner og familie er de beste å gå til om de møter en vegg.

- Jeg ville vært skeptisk til å gå til en psykolog, en fremmed person som ikke kjenner meg. Jeg har et så godt nettverk i dag, at jeg vet akkurat hvem jeg ville ringt til om jeg sliter med noe. Venner, og ikke minst familie, har et mye bedre grunnlag for å forstå hva det gjelder, og hvordan de skal hjelpe meg, mener Grande.

 

Åpen familie

Begge mener også det er viktig å involvere familiene i livet sitt, og være åpne overfor dem.

- Da har du alltid et sted der du kan gå og få støtte. Det er de som gjør at du føler at ikke verden kollapser selv om ting er vanskelige, forklarer Engevoll.

- Det er viktig at familien vet hva vi gjør, selv om vi bor i en annen by. Dersom det skulle skje noe, har de mye erfaring å bygge på fra egne liv dersom de må hjelpe meg, forklarer Grande.

 

Gode nettverk

Sammen med professor Erik Mønness har Ragnfrid Kogstad foretatt en undersøkelse blant 850 medlemmer av brukerorganisasjonen Mental Helse. De har undersøkt sammenhengen mellom det å ha gode personlige nettverk og det å ha det bra psykisk.

- Vår undersøkelse viser at muligheten til å snakke gjennom negative erfaringer og de vanskeligste tingene i livet er til stede i vel så stor grad hos familie og venner som hos psykologer og psykiatere. Ikke overraskende viser det seg at en slik sammenheng er forholdsvis sterk, og kanskje sterkere enn tidligere antatt, sier Kogstad.

 

Flere innleggelser

Deltakerne i undersøkelsen er psykiatriske pasienter som har erfaring fra alle deler av hjelpeapparatet, fra samtaleterapi til gjentatte innleggelser i psykiatriske institusjoner. De fleste av dem forteller at de har et godt sosialt nettverk.

- Familie, naboer og venner oppleves som en betydelig kilde til hjelp. Faktisk fant vi at den største andelen av positive hjelpeerfaringer kom fra det sosiale nettverket og ikke fra organisert behandling i det psykiske helsevesenet, forteller Kogstad.

Personer med høy tillit til det sosiale nettverket sitt, hadde også hadde høy tillit til hjelpeapparatet.

 

Sosialt liv

- Flere kunne fått hjelp dersom utsatte grupper med svakt sosialt nettverk fikk hjelp til å bygge opp et sterkere sosialt nettverk, mener Kogstad som legger til at vi må huske betydningen av å få velge sine venner selv og ha økonomi til å delta i et normalt sosialt liv.

- Det er ofte en mulighet som mangler for psykiatriske pasienter, forklarer Kogstad.

Mange mener dagens samfunn, med stort forventningspress, kan føre til at mange får problemer. Kogstad vil advare mot fremmedgjøringen av psykiske lidelser.

- Vi må få større forståelse for årsaken. Vi må forstå at dette kan hende oss alle, og at det ikke er farlig å dele med andre. Det er ikke slik at dersom du har symptomer på en psykisk lidelse, da er det noe skummelt på gang, slår Kogstad fast.

 

Være ærlig

Også de to unge jentene merker forventningspresset, men mener nettopp derfor at venner og familie vil bety desto mer i framtida.

- Det spørs jo litt hvilke venner du velger å ha - mange, men fjerne venner, eller kanskje færre, men gode venner du kan dele alt med og være ærlig overfor, spør Grande. Hun mener å se en tendens til at flere unge, også på sosiale medier, viser fram mer enn bare de perfekte sidene av sine liv.

- Det hender stadig oftere at vi ser bilder av folks mislykkede kaker også.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no