Det blir streik blant vekterne, tross iherdig mekling fjorten timer på overtid. Meklingsmann Dag Nafstad orienterer media.

Vektere går ut i streik

Køer i sikkerhetskontrollen på flyplasser og tomme minibanker kan bli resultatet når nesten 1.800 vektere tas ut i streik i kveld.

Vekterne som er organisert i det LO-tilknyttede Norsk Arbeidsmandsforbund er i streik, mens vekterne i YS-forbundet Parat godtok et lønnstillegg fra 16.000 til 20.000 kroner etter å ha meklet med MHO Service 14 timer på overtid.

Kapasitet halveres

Mange flyplasser blir rammet av meklerstreiken. Ved Oslo Lufthavn Gardermoen anslås det at kapasiteten i sikkerhetskontrollen blir halvert. Også vektere i sikkerhetskontrollen på Rygge tas ut i streik fredag kveld, mens flere flyplasser rammes i en opptrapping som skjer allerede mandag. I tillegg er vektere i sikkerhetskontrollen ved Oslo tinghus tatt ut i streik. Terrorrettssaken vil ikke stoppe, men sikkerhetssjekkene vil ta lengre tid, får NTB opplyst ved tinghuset.

Også utkjøring av penger til minibanker blir berørt av vekterstreiken, og minibanker kan gå tomme i deler av landet.

Krevde «industri-garanti»

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier at de er i streik fordi de ikke fikk gehør for sitt krav om en opptrapping av vekterlønningene nærmere en industriarbeiderlønn.

– Vi hadde en forventning om en garantibestemmelse som ville heve lønnen vår fra 85 prosent til 95 prosent av en industriarbeiderlønn. Vi mener absolutt at det er rom for å gi våre vektere en anstendig lønn når man vet hvilket stort ansvar de har. Nå ramler det inn med søknader om dispensasjoner, noe som viser hvor sentral vår rolle er i samfunnet, sier Hagensen.

Hun beklager at uskyldig tredjepart blir rammet, men sier at det dessverre er umulig å unngå.

Får 20.000 mer

Vekterne organisert i Parat har godtatt en lønnsøkning på 8 kroner timen. Det gir 15.600 mer i året. Dessuten ligger det inne et tillegg på 4.800 kroner for vektere som jobber i slusene på flyplassene, og disse får en lønnsøkning på 20.000 kroner, opplyser mekler Dag Nafstad.

Parats forhandlingsleder Lars-Petter Larsen sier at dette var godt nok til ikke å gå ut i en streik som ville rammet «så utrolig hardt».

– Det har vært en krevende og svært hard mekling. Det er alltid vanskelig når vi kommer til mekling med ulike prioriteringer. Sånn sett har jeg forståelse for at Arbeidsmandsforbundet streiker, ut fra de prioriteringene de hadde, sier Larsen.

– Umulig krav

Forhandlingsleder Terje Nygaard i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service sier at det ville vært helt umulig å innfri kravet fra Norsk Arbeidsmandsforbund om et garantert nivå på vekterlønningene.

– Vi kan ikke ha den type garanti i våre overenskomster, vi forhandler lønnsnivåer fortløpende. Det er veldig leit at publikum rammes, for dette vil merkes på Gardermoen, Rygge, ved minibanker og på andre områder. På den annen side er jeg veldig glad for at vi kom til enighet med Parat, sier Nygaard. (NTB)