Varslersaken: – Konflikten rammer skolen

Utdanningsforbundet Oslo mener den åpne konflikten mellom politisk ledelse og Utdanningsetaten rammer arbeidet med å bedre ytringklimaet.

– Det er altfor få lærere og skoleledere som deltar i debatten om skoleutvikling i Oslo. Dette mener jeg skyldes at det ikke er en kultur for ytringsfrihet i Osloskolen, slik det tydelig kom fram i vår, da flere hundre lærere skrev under på et opprop der de ba skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydde opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet, sier Aina Skjefstad Andersen, som leder Utdanningsforbundet Oslo.

– Mange ansatte opplever at kritiske røster ikke er ønsket. Det var også bakgrunnen for at vi ønsket å bidra i arbeidet med å bedre ytringskulturen i kjølvannet av høringen og konferansen om dette temaet før sommeren, framholder Andersen.

Nå er hun bekymret for hva konflikten mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og Utdanningsetaten i Oslo kommune gjør med ytringsklimaet i Osloskolen.

Les kommentar: Skolekrangel med skylapper

– Ikke tatt på alvor

En kronikk i Dagsavisen 4. september, skrevet av seniorkonsulent Bente Fredheim i Utdanningsetaten, er en del av årsaken til Andersens bekymring. Der kritiserte Fredheim uttalelser skolebyråden har gitt i Dagsavisen, blant annet at Thorkildsen har sagt at både hun og byrådet er utålmodig for å få til en tillitsbasert ledelse og styring av Osloskolen, men at dette tar tid og er «et tankskip som skal snus».

Bente Fredheim stilte blant annet spørsmål ved om denne typen uttalelser er egnet til å motivere og bygge tillit.

Selv er Fredheim engasjert av skoledirektør Astrid Søgnen i 60 prosent stilling til å lede arbeidet med ytringskultur.

Aina Skjefstad Andersen mener at kronikken er egnet til å svekke ytringsarbeidet i Osloskolen:

– Bente Fredheims kronikk kan leses som at hun ikke mener det eksisterer et dårlig ytringsklima i Osloskolen. For de 363 lærerne som i mai gikk offentlig ut og ba byråden om å rydde opp sammen med flere av sine kolleger, vil Bente Fredheims kronikk føles som at man ikke blir tatt på alvor, sier Andersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skeptisk

– Fredheim har ytringsfrihet som alle andre. Men om dette er det beste bidraget for å skape god dialog og en positiv prosess rundt utvikling av ytringskultur i Osloskolen, er jeg mer skeptisk til. De siste dagenes debatt og polarisering gjør det definitivt ikke verken enklere eller mer motiverende for lærere og skoleledere å ytre seg kritisk, mener Andersen.

Bente Fredheim er blitt forelagt kritikken fra Utdanningsforbundet Oslo og gir følgende kommentar i en e-post:

– Min kronikk handlet ikke om ytringskultur, den var et svar til byrådens intervju om å «snu et tankskip», hvor jeg opplever at vi som jobber i Osloskolen mister motivasjonen og til stadighet får beskjed om at vi ikke gjør en god nok jobb. I kronikken skriver jeg for øvrig: «Når noen sier fra om at de ikke opplever det slik, (en positiv og inviterende ytringskultur) på sitt arbeidssted, tar vi tak i det.» Og at det er en utfordring vi tar på alvor i Osloskolen.

Dagsavisen mener: Helt avgjørende at byrådsleder Raymond Johansen gjør en uhildet jobb