Det er bred enighet om at sakkyndiges rolle i norsk rett må evalueres. Både André Oktay Dahl og Per Sandberg vil se mot utlandet for å finne ny kompetanse. FOTO: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

Varsler politisk oppgjør

Et samlet politisk Norge varsler oppgjør med rettspsykiatrien. De vil ta debatten om sakkyndiges rolle raskest mulig.

Det er bred enighet i det politiske Norge om at dommen mot Anders Behring Breivik var riktig. I kjølvannet av dommen varsles det nå en grunnleggende debatt om sentrale sider ved norsk rettsvesen. Ikke minst ved de sakkyndiges rolle, etter at dommerne avviste rådet om dømme Breivik utilregnelig.

En av dem som vil ha endringer i praksisen er Høyres André Oktay Dahl. Han mener vi må se til utlandet for å få en god evaluering.

- Til den evalueringen må vi sørge for at vi får et utvalg som er uavhengig og med et klart mandat, og det er særlig viktig at vi får en rapport som er ikke er basert på de tankene som har vært gjeldende til nå, sier han.

Dahl er heller ikke nådig i sin kritikk av medieopptredenene til fagfolk innen psykiatri i forbindelse med rettssaken, og mener de har bidratt til å svekke folks tillit til rettspsykiatrien.

- I denne saken er det ikke politikerne som har kludret det til, det er de mange psykiaterne som har stilt seg til forlegenhet i media og uttalt seg om saken uten i det hele tatt å ha hatt kontakt med tiltalte, sier han.

André Oktay Dahl mener de to rapportenes sprikende konklusjoner gir grunn til å spekulere i kvaliteten av tidligere dommer.

- Det er nærmest en tilfeldighet at vi fikk to rapporter i denne saken og vi kan spekulere i hvorvidt det kan ha vært dømt feil i andre saker hvor det har vært kun én rapport. Jeg skal være forsiktig med å påstå at det har skjedd, men det er helt naturlig at man begynner å spekulere rundt dette, sier han, og mener det ikke er grunn til å vente lenge på en evaluering.

 

Ser til Sverige

Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, mener debatten ikke må stilne selv om Breivik ble dømt tilregnelig.

- Vi må ha en diskusjon rundt rettspsykiatrien, og aller viktigst hvilke prinsipper vi legger til grunn, og hvor mye vekt som skal legges på dette med tvil, sier hun.

Nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, hadde klare forslag til hva som bør endres da Dagsavisen snakket med ham før dommen falt.

- I Norge har vi et prinsipp om at hvis du i gjerningsøyeblikket var syk så kan du ikke straffes. Vi bør gå over på det svenske prinsippet som går ut på at det som går inn under planlegging i forkant må legges til for å vurdere tilregnelighet eller ikke. Jeg mener at selv om du blir erklært utilregnelig i gjerningsøyeblikket så skal ikke straffen tas bort. Man bør fortsatt kunne dømmes til straff, men kombinert med medisinsk hjelp, sier han.

 

- Vist selvstendighet

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Jan Bøhler sier det er en lettelse at dommen var enstemmig og klar, og at de bruker den maksimale strafferammen.

- Dommerne har vist hvordan det skal være, at domstolen er helt suveren og at den skal beslutte ting for egen kjøl, sier justispolitikeren. Han viser til at dommerne i vinter oppnevnte egne sakkyndige.

Bøhler viser til at regjeringspartiene har varslet at det skal nedsettes et utvalg som blant annet skal se på prinsippene for tilregnelighet og utilregnelighet og understreker at dette gjøres for fordi man vil se på mulige lovendringer.

samfunn@dagsavisen.no