Ubaydullah Hussain og hans forsvarer, advokat John Christian Elden, før retten ble satt lørdag ettermiddag. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Varetektsfengsles i to uker

Trusselsiktede Ubaydullah Hussain (27) varetektsfengsles i to uker med brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden.

– Vi tar betenkningstid på kjennelsen, sier Hussains forsvarer John Christian Elden til NTB.

Oslo tingrett begrunner varetektsfengslingen med en fare for bevisforspillelse knyttet til siktedes forklaring. Særlig gjelder dette den delen av siktelsen som går på sending av e-poster med truende innhold til to journalister. Medieforbudet begrunnes med viktigheten av at siktede ikke får tilgang til informasjon om hva andre har forklart gjennom mediene.

Retten mener derimot at det ikke er grunn til å frykte gjentakelse.

 

- Politisk handling

Elden mener fremstillingen av trusselsiktede Hussain for varetektsfengsling er en politisk handling.

Politiadvokat Kathrine Kristoff avviser påstanden fra Elden.

– Fremstillingen skjer etter en selvstendig vurdering hos påtalemyndigheten. Ingen har utøvd noe press her. Elden har kanskje rett i at det ikke er vanlig med fengsling i trusselsaker, men dette er ingen vanlig trusselsak, sier hun til NTB.

Elden på sin side mener at hans klient bedriver politikk, og at dersom noen i politiet skal følge med på hans aktiviteter så er det en oppgave for Politiets sikkerhetstjeneste, ikke for seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

– Når lederen for denne seksjonen uttalte at dette er et miljø som har bedt om oppmerksomhet, og den skal de få, så er det en politisk inngripen som denne delen av politiet ikke har noe med, sier Elden til NTB.

 

Nekter skyld

Islamisten Arslan Ubaydullah Maroof Hussain erkjenner de faktiske forhold i siktelsen, men avviser at han har gjort noe straffbart.

– Han sier at han skrev e-poster til de to journalistene ikke for å skremme, men for å advare dem. Han ønsket å fortelle hva som rører seg og hvilke reaksjoner han hadde fanget opp som gikk på artikler de to journalistene hadde skrevet. Når det gjelder Facebook-meldingen rettet mot Det Mosaiske Trossamfund, så var det ment som humor. Det fremgår også av sammenhengen i kommentartråden, sier Elden til NTB.

 

Ytterliggående

Aktor ba om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud og medierestriksjoner for 27-åringen, men fikk altså bare to.

– Vi ber om fengsling ut fra gjentakelsesfare. Han er leder av et ekstremistisk islamistisk miljø der man har tradisjon for ytterliggående handlinger. Når vi i tillegg ser at han er inne i en eskalerende radikaliserende fase, med fremstilling av tre trusler på kort tid, så mener vi det er riktig å gå til det skritt å fremstille ham for varetektsfengsling. I tillegg mener vi det er bevisforspillelsesfare. Jeg kan ikke gå i detalj på det punktet, av hensyn til etterforskningen, sa Kristoff til NTB før fengslingsmøtet.

Hun fikk altså ikke medhold på punktet om gjentagelsesfare.

 

Ikke håndhilse

Ubaydullah forklarte seg med klar røst og uten nøling under fengslingsmøtet i Oslo tinghus lørdag.

I forkant av fengslingsmøtet avviste han å håndhilse på den kvinnelige aktoren, og nøyde seg i stedet med å legge sin høyre hånd på brystkassen. Samme hilsen ble utført i retning tilhørerbenkene, der to bekjente av ham fulgte fengslingsmøtet sammen med et relativt stort pressekorps.

 

Utvidet siktelse

Advokat Elden er lite imponert over at politiet valgte å utvide siktelsen rett før fengslingsmøtet lørdag, fra først å gjelde trusler mot to journalister til også å omfatte uttalelser rettet mot Det Mosaiske Trossamfund.

– Han er ikke blitt spurt om dette i avhør, tvert om har politiet sagt at det ikke har interesse. Dette er noe påtalemyndigheten har gjort i et forsøk på å imponere retten, for å få siktelsen til å se større ut, sa Elden til NTB i forkant av fengslingsmøtet.

Elden begjærte referatforbudet fra fengslingsmøtet opphevet, mens politiadvokat Kristoff motsatte seg dette av hensyn til at det foreligger bevisforspillelsesfare. Det er ventet at kjennelsen kommer i løpet av lørdag kveld.