Varaordføreren i Askøy tror flere vil bli syke – kommunen har ikke kontroll

Det er trolig mange år siden sist det ble tatt vannprøver i høydebassenget på Askøy, hvor det nå er blitt påvist tarmbakterier, ifølge NRK.

 

Det opplyser kommunens vareordfører Bård Espelid til kanalen.

Totalt har 47 personer, 13 barn og 34 voksne, vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av epidemien, viser ferske tall fra Helse Bergen.

Bare det siste døgnet har 14 pasienter blitt innlagt på Haukeland. Ingen av de innlagte pasientene er kritisk syke. Søndag formiddag er det ingen barn som er innlagt, men 18 voksne.

Siden lørdag morgen klokken 7 og fram til søndag klokken 13 har 62 pasienter fått legekonsultasjoner ved Askøy legevakt, mens 13 pasienter har blitt henvist til Haukeland universitetssjukehus. Totalt 140 pasienter fått råd fra sykepleier over telefon.

Barn sendt hjem fra festival

Tallet på nye smittede stiger. Kommunen, som har over 27.000 innbyggere, har foreløpig ikke kontroll på årsaken bak epidemien, ifølge kommunens vareordfører.

Over 50 barn ble søndag sendt hjem fra Håndballfestivalen på Stord, fordi de var rammet av symptomer knyttet til epidemien, skriver Bergensavisen.

– Det er ingenting som tyder på at intensiteten vil avta med det første. Vi forventer at flere vil bli syke utover i neste uke, sier varaordfører Bård Espelid til NTB.

Bakgrunnen er at bakterien Campylobacte, som er påvist hos pasientene fra Askøy, kan bryte ut lenge etter at man har fått i seg bakterien. Inkubasjonstiden er på opptil 10 dager.

– Sannsynligheten for at drikkevannet er smittekilden er svært høy, men vi må likevel få det bekreftet, sier Espelid.

De vil nå undersøke om de som er rammet bor i nærheten av det kommunale vannverket.

Økt bemanning

Representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI) er nå på plass for å bistå kommunen.

– Tre epidemiologer fra Folkehelseinstituttet har kommet, og hjelper oss med å kartlegge og systematisere situasjonen. Dette arbeidet vil pågå en stund, usikkert hvor lenge. Også Mattilsynet har bemanning til stede, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

De skriver videre at FHI vil bistå med faglige råd for å hjelpe kommunen i å ta de beste beslutningen i arbeidet fremover.

Også på Haukeland har bemanningen blitt økt søndag, for å være helt trygge på at sykehuset har nok kapasitet til å ta imot flere pasienter i tiden fremover.

Intervjuer pasienter

Videre skal representantene intervjue pasienter som har hatt helseplager, for å undersøke omfanget av epidemien. Målet er å få et klarere bilde av hvor epidemien er i utvikling.

Ettersom det er funnet en flora av tarmbakterier i drikkevannet, vil Folkehelseinstituttet jakte på hvor i vannettet bakteriene har oppstått. Espelid håper at Mattilsynet vil bistå dem i arbeidet.

Rundt 2.000 personer er trolig blitt syke som følge av drikkevannet på Askøy. Kommunen har fått rapporter om at folk som har vært innom kommunen, ligger syke flere steder i landet.

– Jeg har også hørt om et sykt spedbarn i Tyrkia, sier Espelid til Bergens Tidende.

Avventer obduksjon

En ett år gammel gutt døde av tarminfeksjon onsdag. Det er fortsatt ikke bekreftet om dødsfallet kan knyttes til smitte fra drikkevannet i Askøy.

– Vi avventer obduksjonsrapporten. Vi må forholde oss til det som blir funnet, sier Espelid.

Det ble fredag påvist høye konsentrasjoner av E.coli-bakterier i høydebassenget i Øvre Kleppe i kommunen. Det er også gjort funn av Clostridium og intestinale enterokokker. Totalt 41 personer har vært innlagt på Haukeland sykehus.

Kommunen har plassert vannvogner ute på flere sentrale steder, for å gjøre det enklere for innbyggerne å få tilgang på rent drikkevann.