Coop har kjøpt opp 553 ICA-butikker for 2,8 milliarder kroner. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Våpenkappløpet i matkjedene

DAGLIGVAREHANDEL: - Det er bedre at den nest svakeste matvarekjeden spiser den svakeste i våpenkappløpet mellom NorgesGruppen og Rema 1000, sier professor Bent Sofus Tranøy om Coops oppkjøp av ICA-kjeden.

Tranøy er professor i statsvitenskap ved Høyskolen i Hedmark og Markedshøyskolen og har sittet i Finanskriseutvalget og Matkjedeutvalget. I 2006 fikk han Brageprisen for boka «Markedets makt over sinnene».

- Matkjedekonkurransen i Norge er som et våpenkappløp. Norge har den høyeste matkjedekonsentrasjonen i verden, men når det nå er så ille, er det bedre med tre kjeder enn to. Coop var i ferd med å falle i bakleksa i krigen mellom de to største kjedene, NorgesGruppen og Rema 1000, sier Bent Sofus Tranøy.

- Det er selvfølgelig gambling av Coop å bruke så mye penger, men det kan være et skikkelig comeback. Coop har ikke vært så dyktige til å tjene penger, men satser nå på å ta opp konkurransen med de to store med ny innkjøpsmakt i urbane strøk der det er mest vekst og tettest konsentrasjon av folk. De beste innkjøperne får de beste rabattene, sier Tranøy.

 

Tapt slag for ICA

Han tror at slaget var tapt for ICA i Norge uansett.

- Svenskene kan ikke bare tape og tape. ICA hadde dårligere innkjøpsbetingelser, dyrere matvarer og mindre investeringsmidler. Som den største kjeden har NorgesGruppen hatt muligheten til å være billigst i alle år, men ikke tatt den. Vi lever i en kapitalisme hvor kjedene har enorme stordriftsfordeler og er de mest lønnsomme. Rema 1000 har satset mer på frukt og grønt, nå kommer vel Coop til å gjøre det samme. Norge var verdensledende i matkjedekonsentrasjon, også før dette oppkjøpet. Men vi ser den samme triste tendensen overalt i verden.

Professoren mener at norske kunder er forbausende lojale mot matbutikken sin. Han tror at Coop er nødt til å pusse opp slitne lokaler for å kunne konkurrere med de nyåpnede butikkene til Kiwi og Rema 1000.

- Coop har sittet på sidelinja og sett på at NorgesGruppen og Rema 1000 har utvidet og konkurrert i butikkåpning. I 2011 åpnet NorgesGruppen 21 nye Meny-butikker og 27 Kiwi-butikker. I 2012 åpnet de 26 nye Kiwi-butikker, i 2013 åpnet de 33 nye - og har i alt 583 utsalgssteder. Rema 1000 på sin side åpnet åtte nye butikker i 2011 og må ha kikket over til NorgesGruppen og tenkt; «jøss, her må vi satse mer» og åpnet 25 nye butikker i 2012 og 39 nye i 2013. Kiwi og Rema har samme strategi, de satser mer på kampanjer enn lave priser. Dette minner om et våpenkappløp, sier Tranøy som håper det er rom for å tenke nytt i handelspolitikken.

- Coop er store nok til å drive fram nye leverandører, sier han.

 

Ødeleggende

Da Konkurransetilsynet behandlet NorgesGruppens innkjøpsavtale med ICA i fjor, brukte de over ett år. Før de sa nei.

- Den lange behandlingstiden var ødeleggende for ICA, sier direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare,

- Jeg håper Konkurransetilsynet nå har tatt lærdom av dette, sier hun til Dagsavisen.

Fordi NorgesGruppen og ICA ikke fikk dratt i land avtalen i fjor, fikk ICA ikke dra nytte av gunstige innkjøpsordninger.

- Målet med avtalen var å få bedre betingelser. At de ikke fikk til det, påførte ICA store tap, sier hun.

I dag finnes det en kjedebutikk omtrent på hvert eneste hjørne i byer og tettsteder. Noe Størksen mener kommer forbrukerne til gode.

- Det er et tegn på konkurranse. Og i dette spillet er forbrukerne den seirende part, sier hun.

 

Fryktet to

Forsker Ivar Pettersen ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, (NILF), mener at Coops oppkjøp av ICA sikrer at vi fortsatt vil ha tre store kjeder i Norge.

- Vi så at Rema og Coop hadde en intensjon om samarbeid, som en respons på ICA og NorgesGruppen-avtalen. Da så vi en rask utvikling av kun to konstellasjoner, sier Pettersen til Dagsavisen.

- Nå ser vi en mulighet for et styrket Coop, som markedsmessig kan måle seg med Rema. De er rustet for å stå solid. Det er den positive siden med det. På den andre siden står Coop overfor store utfordringer når det gjelder effektivisering og logistikk. Her er det et krevende løp Coop gir seg inn på, sier Ivar Pettersen.

Nå er det opp til Konkurransetilsynet å avgjøre oppkjøpet.

- Jeg tror nok at de sier ja denne gangen. Alternativet er at ICA kan forsvinne. De trengte den løsningen de fikk, sier forskeren.

samfunn@dagsavisen.no