– Olje og gass må ta sin del av utslippskuttene. Derfor jobber vi med elektrifisering av Utsira-høyden, sier miljøvernminister Tine Sundtoft. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

V og KrF 
slakter 
Høyres 
klimasatsing

LANDSMØTE: Høyre vedtok på landsmøtet i helgen å gå i mer blågrønn retning. Men partiets nye klimapolitikk imponerer verken KrF eller Venstre.

Vil KrF og Venstre velge å gå inn i regjering framfor å sitte som samarbeidspartier på Stortinget? Det har vært et hett tema under Høyres landsmøte denne helgen. Men selv om Høyre nå har ytret et ønske om å gå i blågrønn retning, står partiene fortsatt langt fra hverandre i klimapolitikken.

Erna Solberg har helt siden hun tiltrådte som statsminister fått sterk kritikk for manglende klimasatsing. Men på partiets landsmøte svarte hun kritikerne og gjorde klima til et hovedtema. Høyre har vedtatt en klimaresolusjon, og klimapolitisk talsmann Nikolai Astrup har sagt at Høyre skal lede an i en «grønn revolusjon».

Men selv om Høyre har forsøkt å markere seg som miljøparti i løpet av landsmøtet, er ikke samarbeidspartiene KrF og Venstre særlig imponert over skiftet.

- Dette er ikke nok til å oppfylle og forsterke klimaforliket, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen, som også savner mer initiativ fra regjeringen utenom festtalene.

- Det er lite initiativ fra regjeringen, og det er for lite i forhold til den oppgaven vi står overfor med klimaendringene, sier Elvestuen.

 

- Må ligge i bakken

Utover tiltak som allerede ligger nedfelt i regjeringsplattformen og klimaforliket, har Høyre nå blant annet lovet 12,7 milliarder kroner i økte bevilgninger til fondet for klimateknologi. Partiet har også lovet at utfasingen av oljefyring i bygg skal skje raskere enn klimaforliket foreslår. I tillegg vil de at alle offentlige kjøretøy skal gå på hybrid- eller el-teknologi og ønsker at alle nye drosjer i norske storbyer fra 2015 skal være lavutslippsbiler.

Et punkt der regjeringspartiene fortsatt står langt unna Venstre og KrF, er i spørsmålet om oljen bør ligge i bakken eller om alle fossile ressurser vi finner, bør pumpes opp. Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største utslippspost, men ble snakket lite om på landsmøtet.

- Det er viktig at regjeringspartiene, som andre partier, tar innover seg at dagens politikk må legges om hvis disse målsettingene skal nås. Det innebærer at mye av den oljen og den gassen vi finner, må bli liggende i bakken. Det er helt avgjørende, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Miljøministeren har ikke svar på om noe av oljen bør ligge eller om alt som oppdages på norsk sokkel, bør utnyttes.

- Det kan jeg ikke svare verken ja eller nei på. Nå har vi fredet Lofoten og Vesterålen i en fireårsperiode. Hvis vi får til en internasjonal pris på CO2 også, er det ikke sikkert at alt vil være som det er i dag. Verden vil endre seg, så det er umulig å svare ja eller nei på det nå. Vi er et rikt land, og det er viktig at vi ivaretar det på en god måte, slik at vi kan utvikle oss til et samfunn som ikke har så mye olje og gass, sier Sundtoft til Dagsavisen.

- Blir tiltakene dere presenterer nå litt små sammenlignet med utslippene fra olje- og gassektoren?

- Alle monner drar. Veitrafikken forurenser nesten like mye som olje- og gassutslipp. Men olje og gass må ta sin del av utslippskuttene. Derfor jobber vi med elektrifisering av Utsira-høyden. Det er et eksempel på at vi også må gjøre noe med olje og gass for å redusere utslippene, sier Sundtoft.

 

- Mest mulig olje

Hun mener at oljen gjør oss mer skikket til å takle klimautfordringene, fordi den gir oss muligheten til å satse på teknologi og kunnskap.

- 30 prosent av statens inntekter kommer fra olje og gass. Den er grunnlaget for vår velferd i dag. Det som er viktig, er at vi bruker handlingsrommet olje og gass gir oss på en klok måte, slik at vi får til brua fra det fossile samfunnet til fornybarsamfunnet. At vi bruker handlingsregelen til det den er ment til å brukes på, som mer kunnskap.

Regjeringspartner Frp går enda lenger. Det mest miljøvennlige er å produsere mest mulig olje og gass, mener miljøpolitisk talsmann Oskar Grimstad.

- Norge har den sokkelen som forurenser minst sammenlignet med andre land. Det vi kan bidra med, er å produsere mest mulig olje og gass. Alternativet er at andre land med betydelig større forurensende olje- og gassproduksjon, overtar, sier Frps Grimstad til Dagsavisen.

Han er med det på linje med olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Han mener det er spesielt viktig at det er høy leteaktivitet på sokkelen, fordi områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble fredet for denne perioden.

- Det skal fortsatt være høyt utvinningstempo på sokkelen. Men vi må også holde debatten om Lofoten og Vesterålen i live, sier Lien.

KrFs Hans Olav Syversen er heller ikke særlig imponert over klimaminister Tine Sundtofts framdrift. Han viser til at Sundtoft har mange tester foran seg som vil vise om regjeringen viser alvor med sin grønne revolusjon.

Denne uka behandles spørsmålet om elektrifisering av Utsira-høyden i Stortingets energi- og miljøkomité. Onsdag legges revidert nasjonalbudsjett fram.

- Så om en måneds tid kan kanskje miljøvernministeren gå med hevet hode, sier Syversen.

 

- Speed opp

Han etterlyser mer tempo fra klimaministeren og stusser på at det tar så lang tid å nedsette en grønn skattekommisjon.

- Jeg skulle gjerne ha sett mer til denne gjennomføringskraften som Høyre er så opptatt av. På flere områder kunne hun ha speedet opp prosessen, sier Syversen.

Muligens blir sentrumspartiene mer tilfredsstilt etter onsdag. På spørsmål om revidert nasjonalbudsjett svarte statsminister Erna Solberg:

- Vi bruker en del i miljøets tjeneste. De elbilene er dyre.

samfunn@dagsavisen.no