Utvider granskingen av dagligvarebransjen

Statsråden vil gi ekstra midler til Konkurransetilsynet for å gå dagligvarebransjen etter i sømmene.

Av: Martin Huseby Jensen/ABC Nyheter

– Vi synes ikke at vi er for seint på banen. Dagligvaremarkedet har vi både jobbet med og overvåket svært lenge. Det som skjer nå er en del av det arbeidet som startet i 2016 sammen med Næringsdepartementet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet til ABC Nyheter.

I en pressemelding fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen går det frem at regjeringen vil foreslå for Stortinget at tilsynet styrkes og får opp mot syv nye stillinger. I disse ønsker tilsynet å ansette økonomer og jurister som skal jobbe med å granske dagligvarebransjen.

Les også: – Å åpne for matimport vil kunne gi økt dagligvarekonkurranse

Avgjørende

Det var i november i fjor at statsråd Isaksen la fram dagligvaremeldingen. Samtidig gjorde han det klart at dagligvaren skal granskes. Konkurransen i bransjen skal vurderes.

Søgaard forklarer at at stillingene er veldig viktige for å kunne øke innsatsen betydelig. Avgjørende, sier han. Han opplever det også som en tillitserklæring fra regjeringen at tilsynet får disse stillingene.

I slutten av februar skrev ABC Nyheter om situasjonen i det norske dagligvaremarkedet, som bærer preg av tre store aktører som bestemmer forbrukernes hverdag. I løpet av litt ti år er to aktører forsvunnet, og de små som forsøker seg opplever dyrere innkjøpspriser enn de eksisterende. Dette gjør det nærmest umulig å konkurrere.

Les også: Næringsministeren vil skjerpe håndhevingen av konkurranseloven

Kartlegger

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen sa den gang at de i Konkurransetilsynet har kartlagt prisene to leverandører krever på 800 varer fra de forskjellige kjedene.

– Et viktig spor med innkjøpsbetingelsene er å kartlegge disse grundig, vi har sett på fire leverandører så langt, og utvider med minst fire leverandører til. Leverandørene er i vårt fokus nå, sier Sørgard.

– Jeg kan ikke si når, men vi vil tidligere kunne konkludere om dette er noe som kan være skadelidende for forbrukerne. Det vil komme forbrukerne til gode tidligere enn det ville.

Å granske prisingen av varer fra leverandørene til kjedene, er komplisert. For det gis forskjellige rabatter. Og ifølge Sørgard er det ingen studier av et lignende kaliber som den tilsynet er i gang med, ei heller internasjonalt. Derfor etterlyser tilsynet innspill på hvordan analysene av innkjøpsordningene skal gjennomføres.

Dette er et veldig komplisert arbeid. Det er ingen som har gjort studier av faktiske forskjeller og vi vet ikke om noen som har gjort dette internasjonalt heller. Vi må blant annet ta hensyn til rabatter og markedsføringsavtaler. Vi har jobbet mye med å få på plass metode for å kunne foreta sammenligning.

Les også: Konkurransetilsynet gransker Norgesgruppens kjøp av eiendom der Coop leier

Konsentrasjonen bekymrer Sp

Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, sier til ABC Nyheter at han støtter tiltaket fra næringsministeren.

Saken fortsetter under bildet. 

Geir Pollestad er leder i næringskomiteen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Senterpartiet støtter selvsagt det. Vi er bekymret for maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen der tre store aktører styrer alt, skriver han i en sms.

Han utdyper at partiet tidligere har vært med på å få regjeringen til å legge fram en lov om god handelsskikk.

Han opplever at det er bra at regjeringen nå synes å ha forstått at det må tiltak til for å begrense dagligvarematekjedenes makt.

– Men det må flere og tyngre tiltak på plass. Dette er bare starten, skriver han.

– På høy tid

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, sier til ABC Nyheter at han er glad statsråden tar grep.

– Det var på høy tid at han tar affære. Dette er han pålagt av Stortinget å gjøre. Konkurransen i markedet er ikke tilfredsstillende, og det må gjøres noe med den. Og så må den være rettferdig, sier han.

Aasland mener det beste begrunnelsen for å opprette et eget handelstilsyn som kan følge dagligvarebransjen er Konkurransetilsynets manglende vilje til å gå inn denne næringen.

– En annen utfordring statsråden må ta tak i er diskusjonen om dominerende aktører. Konkurranseloven sier at aktører som er dominerende ikke skal være til hinder for nye aktører. Det forventer jeg at han tar tak i.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter