Utvalg: Barn må få rett til å bli hørt når foreldrene går fra hverandre

Barna til foreldre som går fra hverandre, skal ha rett til å bli hørt og selv kunne gå til familieverntjenesten for å få hjelp, foreslår et utvalg.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Utvalget ble satt ned av regjeringen for å gjennomgå familieverntjenesten. Torsdag la utvalgsleder Line Henriette Holten fram forslagene. Blant dem er en lovfestet rett for barn til å bli hørt når foreldrene skal i et obligatorisk møte med tjenesten.

– Vi foreslår at barn skal få en rett til å bli hørt ved samlivsbrudd. Det vil kunne skje ved at foreldrene får informasjon om hvor viktig det er at barn blir lyttet til, og at de ut fra det legger til rette for at barna kan være med på en samtale på familievernkontoret, forteller Holten til NTB.

Barna kan møte familieterapeuten sammen med foreldrene eller alene, opplyser hun, og tilføyer at utvalget også foreslår at barna skal ha en selvstendig rett til å motta hjelp fra familievernkontoret, uten samtykke fra foreldrene.

– Ingen plikt

Det skal ikke bli en plikt for barna å møte, opplyser Holten. Hun sier at utvalget har vurdert hvordan barnas rett til å bli hørt skal håndteres slik at det ikke øker presset på barn i en vanskelig situasjon og bidrar til lojalitetskonflikter. Familieverntjenesten skal legge til rette både fysisk og med kompetanse for å ta vare på barna, understreker Holten, som tidligere satt på Stortinget for KrF.

– Jeg synes det er veldig flott at de løfter fram hensynet til barna, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter å ha mottatt utvalgets rapport.

Han sier han er spent på hva høringsinstansene vil si om forslaget, men påpeker at det å lytte til barna har gitt gode resultater i andre sammenhenger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ut på høring

Han er også positiv til at utvalget foreslår en ny ordning for mekling.

– Jeg synes det er en utfordring at mange konflikter mellom foreldre ender i domstolen. De å løse konfliktene før de ender i rettssystemet synes jeg er et veldig spennende forslag. Foreldre skal ha en relasjon i etterkant, og for barnas beste er det viktig å løse konfliktene, sier statsråden.

Han lover at han har planer om å følge opp forslagene fra utvalget, men først skal rapporten sendes på høring.

På spørsmål om det vil koste å ruste opp tjenesten mer, påpeker Ropstad at den alt er blitt styrket med 186 millioner kroner siden 2013. Han legger ikke skjul på at KrF tar æren for dette gjennom flere år med budsjettforhandlinger.

– Noen av forslagene utvalget kommer med, vil kreve ressurser, men å ha flere meklingstimer før konfliktene ender i domstolene kan også spare store ressurser, tilføyer han.

Les også: Foreldre dømt til fengsel for vold mot tvilling-spedbarn

Ny meklingsordning

Utvalget vil endre ordningen der alle foreldre har plikt til å møte til ett meklingsmøte hos familieverntjenesten når de bryter opp. Utvalget vil i stedet kalle dette en obligatorisk foreldresamtale.

De som selv klarer å bli enige om en ordning for samvær for barna, trenger ikke å møte flere ganger. De som ønsker hjelp til å mekle, skal få mer mekling enn i dag, foreslår utvalget.

– Så er det foreldrene som ønsker å bruke domstolene som meklingsinstans. Her foreslår utvalget at de må møte til seks timer med obligatorisk mekling før de kan gå til rettssystemet, sier Holten.

Bakgrunnen for forslaget er at konfliktene ofte eskalerer i forbindelse med rettssaker.