Erna Solberg får skarp kritikk.

– Uttrykk for en arroganse som er ukjent i et moderne samfunn

– Jeg fatter ikke at de kunne våge å tukle med vår trygghet når de visste hva Riksrevisjonen hadde konkludert med, sier 22. juli-advokat og Heimevernet-aktivist, Sjak Haaheim.

 

Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige mål i Norge mot terror, slo Riksrevisjonen fast i oktober i fjor da den undersøkte om Forsvaret og Politidirektoratet etterlevde Stortingets instruks etter 22. juli. 

Les også: Regjeringen visste ikke om manglende terrorsikring

Siden da har regjeringen, mot Riksrevisjonens ønske, kjempet for å holde rapporten hemmelig. I går publiserte Dagens Næringsliv Riksrevisjonens konklusjon i sin helhet. 

«Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politi, og forsvar, slik Stortinget forutsetter og instruksen krever. Mange viktige tiltak er ikke gjennomført. Dermed er det risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kriser», heter det i dokumentet DN gjengir.

Les også: DN offentliggjør deler av hemmelig rapport

Det vekker oppsikt.

– Vi har hele veien sagt at det er skjellig grunn til å mistenke at Erna Solberg hemmeligholder rapporten ut fra politiske hensyn, og ikke ut fra hensyn til sikkerhetsloven og samfunnets behov for innsyn. Mistanken er ikke svekket, men styrket, sier advokat Sjak Haaheim fra aksjonsgruppa «Styrk Heimevernet!».

Les også: Forsvarssjefen rykende uenig med Riksrevisjonen om terrorsikring

– Tukler med tryggheten

Riksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes. 

Forsvarsdepartementet får også kritikk: «Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter», og de samme etatene har «ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen», heter det i den hemmelige rapporten som DN gjengir. 

Haaheim er mest sjokkert over at regjeringen vedtok langtidsplanen for Forsvaret, samtidig som de hemmeligholdt konklusjonene om at Forsvaret og politiet svikter i å sikre bygninger og vitale objekter. 

Kommentar: Ikke helt sikkert (Hege Ulstein)

Heimevernet er trent til objektsikring, men likevel legger man opp til å redusere Heimevernet framover i langtidsplanen, påpeker Haaheim.

– De visste at beredskapen var dårlig, likevel gikk de inn for å kutte ytterligere i beredskapen. Jeg fatter ikke at de kunne våge å tukle med vår trygghet når de visste hva Riksrevisjonen hadde konkludert med. Dette er et uttrykk for en arroganse som er ukjent i et moderne samfunn, sier Haaheim.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Alvorlig

Haaheim var også bistandsadvokat for mange av dem som ble rammet av terroraksjonen den 22. juli. Han synes det er synd at regjeringen har sviktet i oppfølgningen av Gjørv-kommisjonens rapport.

– Vi som var nært på 22. juli vet hvilke enorme lidelser terroren skapte. Det er forstemmende å se at enkle konkrete tiltak ikke er iverksatt. Men jeg mener det er mer alvorlig at regjeringen forsøker å skjule fakta for velgerne, sier Haaheim.

Kommentar: Regjeringens hemmelighetskremmeri er avslørt (Arne Strand)