Over 300.000 liter diesel og parafin har lekket ut ved Shell på Sjursøya i Oslo. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Utslipp kan få store miljøkonsekvenser

Norske Shell lette lørdag fortsatt etter over 300.000 liter diesel og parafin som har lekket fra depotet på Sjursøya i Oslo. Utslippet kan få store miljømessige konsekvenser, sier Kystverket.

Ut ifra beregningene Shell har gjort, var utslippet som ble oppdaget torsdag, totalt på 334.000 liter diesel og parafin.

– Det er veldig mye, men så lenge oljen ikke sprer seg, er skadene små. Likevel har utslippet et potensial til å ha store konsekvenser med en så stor mengde på avveie, sier Ingrid Lauvrak, vaktleder i Kystverket, til NTB.

Hun påpeker at det har alt å si hvor utslippet skjer.

– 300.000 liter på avveie inne på et industriområde behøver ikke ha nevneverdige miljøkonsekvenser dersom man får fanget det opp før det finner veien ut i sjøen via grunnvannet, understreker Lauvrak.

 

– Ligger i grunnen

Kommunikasjonsdirektør Andreas Lunde i Shell sier til NTB at de nå konsentrerer seg om å få opp dieselen og parafinen. Shell har oppsamlingskummer slik at det som renner på overflaten, samles opp uten at det går i grunnen. I tillegg ligger det oljeutskillere i grunnen.

– Det viser seg at en del av produktene ikke er blitt samlet opp, og at det har rent ned i grunnen, men det er ikke noe som tyder på at det har nådd vannet, sier han.

For sikkerhets skyld ble det fredag også lagt ut lenser for å hindre at oljen og parafinen skulle sige ut i sjøen.

– Vi graver grøfter i grunnen med gravemaskin for å se om det samler seg produkter. Noe av dette har vi tatt opp. I tillegg blir det gjennomført grunnboring for å lage dypere hull, slik at vi kan pumpe opp produkter som ligger der, forklarer Lunde.

 

– Frostsprengning

Lauvrak sier hun har forstått at Shell ser på saken som et stort mysterium. Antakelig skyldes utslippet en lekkasje i ventiler forårsaket av frostsprengning.

– Når de står ubrukt samler det seg kondens, og dette kan ha ført til at det er blitt sprengt hull på disse ventilene, sier Lunde. Han understreker at det må gjøres ytterligere undersøkelser for å få klarhet i akkurat hva som har skjedd.

Kystverket, som er ansvarlig myndighet ved akutt forurensning, blir holdt løpende orientert om utviklingen.

– Slik vi ser det, har Shell iverksatt adekvate tiltak, så foreløpig har vi vurdert det til at det ikke er noe annet de kunne ha gjort i denne fasen. De ser ut til å være forberedt på å håndtere situasjonen, og de har engasjert konsulent, sier Lauvrak og legger til:

– Vi overvåker situasjonen, og har anledning til å gi særskilte pålegg dersom det er behov for det.

 

Politiet etterforsker

Politiet er oppmerksom på utslippet, og skal etterforske hva som har skjedd.

– Det er opprettet en sak, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Martin Todnem. Han påpeker at saken vil ha større omfang enn først antatt fordi mengden olje og parafin som er på avveie, er langt større enn Shell først anslo.

– Men utgangspunktet i anmeldelsen er den samme, sier Todnem og legger til at det skal undersøkes om det er noen som kan klandres for utslippet. (NTB)