Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad redegjorde for rentebeslutningen og Pengepolitisk rapport torsdag. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Utsetter renteøkningen

ØKONOMI: Først sommeren 2015 ser Norges Bank for seg at rentenivået skal begynne å stige igjen. Det er ett år senere enn det sentralbanken signaliserte i september.

Hovedstyret i Norges Bank valgte på rentemøtet onsdag som ventet å holde styringsrenta uendret på 1,5 prosent. Det er klare tegn til svakere økonomisk vekst neste år som er hovedårsaken til at prognosene for renteøkning blir endret.

– Konsumprisveksten har de siste to månedene vært noe lavere enn ventet, og det ser ut til at veksten i norsk økonomi den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har kronen svekket seg mye. Etter en samlet vurdering holdes styringsrenta uendret på dette møtet, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Beslutningen ble offentliggjort torsdag formiddag. Qvigstad bekreftet at det aldri ble diskutert andre alternativer på rentemøtet – heller ikke rentekutt. Flere økonomer har i forkant av rentemøtet antydet at det kan bli aktuelt med rentekutt neste år, men sentralbanken legger opp til at styringsrenta skal holdes på 1,5 prosent fram til første økning.

Nedjustert rentebane

Rentebanen – Norges Banks bank prognose for de kommende årene – sier at styringsrenta skal holdes på dagens nivå fram til sommeren 2015. Fra da vil renta sakte, men sikkert bevege seg mot normalnivået mot utgangen av 2016, ifølge analysene i årets siste Pengepolitisk rapport.

– Det innebærer at oppgangen i styringsrenta nå anslås å komme ett år senere enn vi så for oss i september, sa Qvigstad.

Beslutningen på rentemøtet onsdag var helt i tråd med forventningene til analytikerne NTB hadde snakket med på forhånd. Men at den første renteøkningen kommer så sent som sommeren 2015 overrasket de som spådde at den ville komme siste kvartal neste år.

Utsettelse overrasker

– Svakere vekstutsikter, lavere renter ute, lavere inflasjon i september og oktober bidro til at vi ventet at Norges Bank ville nedjustere rentebanen. Vi ble likevel litt overrasket over at banken skjøv renteoppgangen ett år ut i tid, sier Kyrre Aamdal.

Norges Bank fremstår som forsiktige, mener Nordeas Katrine G. Boye. Nordea har tilkjennegitt et betydelig mer pessimistisk syn på den økonomiske utviklingen de to neste årene, og har blant annet spådd prisfall i boligmarkedet på 20 prosent i denne perioden.

– Norges Bank ser svakheter i økonomien. Vi går fra en periode med veldig sterk utvikling til en periode med mer moderat vekst. Det tar Norges Bank innover seg, og utsetter derfor renteoppgangen, sier hun til E24.

Myk boliglanding

Også Norges Bank ser nå for seg betydelig lavere temperatur i boligmarkedet neste år, men avlyser så å si faren for et krakk og kaller utviklingen en korreksjon etter en periode med sterk vekst. Denne veksten i boligprisene vil sannsynligvis avta gradvis og til slutt flate helt ut, ifølge Pengepolitisk rapport.

– Vi utelukker ikke at denne korreksjonen er sterkere enn vi venter, men vi ser for oss en myk landing i boligmarkedet, sa Qvigstad.

Direktør for pengepolitikk, Birger Vikøren, poengterte at svakere vekstbidrag fra både boligmarkedet og petroleumssektoren «kan være naturlig etter en periode med betydelig vekst».

Sentralbanken tror veksten i norsk økonomi i år og neste år blir på 2 prosent, og at den gradvis vil øke til 3 prosent i løpet av 2015 og 2016. Prisveksten vil nå inflasjonsmålet på 2,5 prosent i prognoseperioden, hvis prognosene slår til. (NTB)