Utsatt søknadsfrist for koronakompensasjon

Finansdepartementet har utsatt søknadsfristen for å søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter.

Fristen for å søke for månedene mars, april og mai var egentlig 30. juni, men er nå utsatt til 31. juli.

For juni, juli og august er søknaden 30. september.