Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Næringsdrivende og selskaper får utsatt fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt med tre måneder.

Fristen utsettes fra 31. mai til 31. august for å lette byrden som har oppstått i kjølvannet av koronaviruset, opplyser Finansdepartementet.

– Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser, og mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). (NTB)