SVs Bård Vegar Solhjell vil at mer penger skal gå til å hjelpe de som tigger ut av fattigdom og mener Senterpartiet som har gitt regjeringen flertall for tiggeforbud, bør støtte forslaget. FOTO: ARNE OVE BERGO

Utfordrer Sp på tiggeforbudet

TIGGING: Det er rart at Sp har gitt den blåblå regjeringen støtte til et tiggeforbud, mener SV-nestleder Bård Vegar Solhjell, og mener det forplikter til konkrete sosiale tiltak.

I dag debatteres regjeringens forslag om tiggeforbud. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble enige om et forbud i forrige uke. Men SV-nestleder Bård Vegar Solhjell mener den sosiale profilen på forslaget er håpløs, og vil i dag foreslå en pakke med hjelpetiltak som han mener er avgjørende å få på plass.

- Grunnen til at vi foreslår disse tiltakene er at vi i SV ikke tror det er mulig å bli kvitt et grunnleggende sosialt problem med et forbud, sier Solhjell.

 

Forpliktende

SV vil øke pengepotten kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på fra 10 til 20 millioner kroner. Pengene brukes i dag til akutt humanitær hjelp, som overnattingstilbud. Partiet vil at en nå også skal kunne søke om midler til å hjelpe tiggere ut i jobb.

- Arbeidsrettede tiltak kan være alt fra kompetanseøking og språkopplæring, eller andre lavterskel tilbud, forklarer Solhjell.

Han vil særlig utfordre Senterpartiet til å bli med på forslaget.

- Sp har mye av det samme sosiale tankegodset som oss, og vi har sittet i regjering sammen. Det er underlig at de har gått inn i dette forliket. De sier at de har fått gjennomslag for en sosial dimensjon i den avtalen. Men det ligger ikke noen forpliktende der. Det vi foreslår er forpliktende, sier Solhjell.

 

EØS-midler

I tillegg vil SV be regjeringen øke den totale andelen av EØS-kontingenten som går til tiltak for romfolk og øke andelen som går til romfolk i Bulgaria og Romania fra 10 til 20 prosent.

- Statsråd Vidar Helgesen forhandler om summen for neste periode nå, og dette er noe Norge kan ta opp med EU, sier Solhjell.

I perioden 2009-2014 får Romania 306 millioner euro i EØS-midler og er dermed nest største mottaker. Den neste giverperiode vil strekke seg fra 2015 til 2021.

Norge har siden mars i fjor lovet å bruke 134 millioner norske kroner på prosjekter spesielt rett mot romfolk i Romania.

 

Diskriminerende

Solhjell mener tiggeforbudet som er foreslått er diskriminerende, fordi det er spesielt rettet inn mot romfolk. I et intervju i Dagsavisen lørdag avviser Senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge at forbudet er ment for å ramme romfolk spesielt.

- Det man ser, er at mange som har kommet hit for å tigge, begår kriminelle handlinger. Problemet oppstår når det blir et stort antall tiggere. Det er det som er problemet. Og det ville vært det samme hvis det var veldig mange norske tiggere, sier Klinge.

På spørsmål om hvilke sosiale tiltak som vil komme for å hindre at det er nødvendig å tigge, svarer hun:

- Jeg mener ingen i Norge trenger å tigge. Det som er karakteristisk for norske tiggere, er at de ofte er narkomane og rusmisbrukere, mennesker som har behov for ekstra oppfølging. Vi er opptatt av at de skal få tilbud om utdanning, bolig og helsehjelp.

sofie.prestegard@dagsavisen.no