Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap). FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Utestenger fem selskaper

ØKONOMI: Finansdepartementet følger Etikkrådets anbefalinger om å utestenge fem selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Ytterligere tre selskaper vil bli fulgt opp gjennom fortsatt eierskap.

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier til NTB at Statens pensjonsfond skal være en ansvarlig investor, og at det i vurderingene er lagt stor vekt på arbeidet med en ansvarlig investeringspraksis.

Miljø og barnearbeid

Selskapene som utelukkes fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland, er WTK Holdings Berhad, Ta Ann Holdings Berhad, Zijin Mining Group og Volcan Compañia Minera ut ifra en vurdering av at disse selskapene utgjør en risiko for miljøet.

I tillegg utelukkes Zuari Agro Chemicals Ltd ut ifra at selskapet ifølge Finansdepartementet medvirker til grovt barnearbeid.

Gruveselskapet AngloGold Ashantis skader på miljøet følges opp gjennom fortsatt eierskap. Norges Bank skriver at AngloGold Ashanti den siste tiden har tatt skritt i riktig retning, men at en prosess med aktivt eierskap må foregå over minimum fem år.

Fare for oljesøl i Nigerdeltaet

Royal Dutch Shell Plc. og Eni Sp. A.s vil bli fulgt nøye gjennom en periode på mellom fem og ti år på bakgrunn av deres virksomhet i Nigerdeltaet og farene for oljesøl.

– Finansdepartementet har i de fleste sakene fulgt Etikkrådets tilråding om å trekke oss ut som investor, mens vi har valgt eierskapsutøvelse i tre av sakene. Vi har tidligere sett at eierskapsutøvelse kan bære frukter, for eksempel i saker knyttet til barnearbeid, sier finansministeren. (NTB)