Utenriksdepartementet har brukt 23 millioner kroner på Sikkerhetsråd-valgkamp

I kampanjen for å sikre et norsk sete i FNs sikkerhetsråd har Norge brukt 11 millioner kroner i årets første halvdel, og totalt i overkant av 23 millioner.

Det kommer fram i et dokument Utenriksdepartementet har publisert på sine nettsider tirsdag. Pengene har blant annet gått til reiser, en studietur til Oslo og Tromsø for FN-ambassadører, samt kursing, kampanjemateriell, representasjon og lønn.

Det var tilbake i 2007 at Norge formelt lanserte sitt kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–22. Kampanjen for kandidaturet startet i 2016, men ble offisielt lansert i juni 2018.

Den tyngste utgiftsposten i kampanjen har hittil vært ekstratildeling til reiser og representasjon til utvalgte utenriksstasjoner, som blant annet FN-delegasjonen i New York. Til dette er det brukt i alt 8,2 millioner kroner.

Utenriksdepartementet har også brukt nær 4,5 millioner kroner på kampanjemateriell som blant annet en grafisk profil, en informasjonsfilm og brosjyrer, og 1,7 millioner kroner på en studietur til Norge for FN-ambassadører.

Norge konkurrerer med Irland og Canada om to seter i vestgruppen i rådet. Å få en plass i sikkerhetsrådet er en utenrikspolitisk prioritering for regjeringen.

Det er trolig knyttet enda større kostnader til kampanjen siden lønn og andre kostnader for fast ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene ikke er inkludert i Utenriksdepartementets oversikt.

(©NTB)