– Uten bomstasjonene i Oslo, ville vi blitt fullstendig oversvømt av biler

Flere bomstasjoner eller tre ekstra døgn i bilkø? For MDGs Einar Wilhelmsen er valget enkelt.

– Fordelene med bomstasjonene blir underkommunisert, konstaterer Wilhelmsen, leder av MDG i Oslo, etter den voldsomme bomdebatten de seneste ukene.

– Uten bomstasjonene i Oslo, ville vi blitt fullstendig oversvømt av biler, men også for dem som må bruke veiene, særlig næringslivet, er bomstasjonene en stor fordel.

Wilhelmsen viser i den anledning til rapporten «Grunnlag for langsiktige prioriteringer», som Oslopakke 3-sekretariatet la fram i desember 2011.

– Denne rapporten kom før vi begynte å gjøre endringer i bompengeopplegget, påpeker MDG-politikeren.

Her varsles følgende utvikling for trafikken i Oslo og Akershus:

* Antall bilreiser per virkedøgn ventes å øke fra 1,6 millioner i 2010 til 2,2 millioner i 2030.

* Reisetida for en gjennomsnittsbilist vil øke med 70 prosent i rushtida på grunn av dette.

* Bilister som kjører til og fra jobb vil derfor bli sittende tre døgn ekstra i bilkø hvert år.

Debatt: «Regjeringen har behandlet motorveibompenger like forsiktig som et Mastercard i russetida» (Lan Marie Nguyen Berg)

Mindre i stedet for mer

Kyrre Gran, transportfaglig ansvarlig i Oslopakke 3-sekretariatet, påpeker at disse beregningene tar utgangspunkt i bomtakstene slik de var for åtte år siden, og at rapporten trolig forutser en slags «worst case»-situasjon.

Beregningene omfatter heller ikke de 52 nye bomstasjonene som tas i bruk i Oslo og Akershus fra i morgen. De vil trolig snu fullstendig opp ned på konklusjonene fra 2011. Andre tiltak som forlengst er iverksatt, har allerede bidratt til å stanse mye bilkjøring.

– Oslopakke 3-avtalen har som mål at biltrafikken skal reduseres med 15 prosent over bomsnittene. Vi klarte cirka 5 prosent reduksjon etter takstøkningen i bomringen 1. oktober 2017. Nå er vi spent på hvordan endringene fra 1. juni vil slå ut, men vi håper på 5 prosent til, uttalte sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3-sekretariatet, til Dagsavisen 6. mai.

Like fullt har det fra flere hold i den senere tid, blitt tatt til orde for å fjerne bomstasjoner. Under sitt landsmøte tidlig i mai, vedtok Frp et forslag fra Carl I. Hagen om å bruke 100 milliarder kroner på et bomfritt Norge. Det vil være svært dårlig bruk av penger, mener Wilhelmsen.

– Bomringer er lønnsomt for samfunnet, også for dem som betaler for å passere dem. De sørger for at det blir mindre kø, kork og kaos, slik at de som må bruke bilen - håndverkere, andre deler av næringslivet, de som skal hente i barnehage og andre - kommer fram i tide.

Saken fortsetter under bildet.

bomtilhenger: – Privatbil er en forferdelig ineffektiv måte å reise på, mener Einar Wilhelmsen. FOTO: MAGNUS SKREDE

– Privatbil er en forferdelig ineffektiv måte å reise på, mener Einar Wilhelmsen. Foto: Magnus Skrede

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Får bedre plass

– Er det rimelig at de som kjører bil ikke bare skal betale for veiutbygging, men også i stor grad for et bedre kollektivtilbud?

– Et bedre kollektivtilbud vil føre til at de som kjører bil, vil få bedre plass på veiene i framtida. Det er jo heller ikke slik at bilistene er alene om å betale for et bedre kollektivtilbud. Det samme gjør alle som reiser kollektivt. En trikkebillett i Oslo koster faktisk 36 kroner, svarer Wilhelmsen.

På grunn av protestene mot flere bomstasjoner har politikere både i Nedre Eiker, Arendal og Porsgrunn, like fullt sagt nei til nye byvekstavtaler de seneste dagene.

Les også: – Folkeaksjonen Nei til mer bompenger faller ikke

– Er dypt bekymret

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har respondert på protestene ved å sende brev til Vegdirektoratet der han varsler innstramminger i kommunenes adgang til å øke bompengesatsene.

– Samtidig presser regjeringen på for å få bygget nye motorveier inn til byene, påpeker Wilhelmsen.

340 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til ny E18 i Vestkorridoren inn til Oslo, er kroneksempelet på dette.

– Jeg er dypt bekymret for at regjeringen nå jobber for å forlate det såkalte «nullvekstmålet», altså at biltrafikken ikke skal vokse i byene, sier Wilhelmsen.

De første bomstasjonene som bilistene i Oslo og Akershus må forholde seg til, ble satt opp for 29 år siden.

Les også: Jensen og Dale bombardert i Stortinget om bompenger, veiprising og elbiler

– Mer kø, lengre kjøretider

Det å fjerne både gamle og nye bomstasjoner, vil få store negative konsekvenser, påpeker Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt.

– Hvis alle bomstasjonene i Oslo ble fjernet, ville trafikken gjennom bomstasjonene økt, begynner Johansen.

– Framkommeligheten på veiene ville blitt dårligere med mer kø, lengre kjøretider og enda mindre forutsigbare reisetider i rushtida, fortsetter han.

– Rushtidskøene ville få større utstrekning både geografisk (flere veger) og i tid ved at periodene med kø morgen og ettermiddag ville starte tidligere og vare lenger. På lengre sikt vil man mangle penger til investeringer i kollektivtilbudet, slik at det blir mer trengsel der også om ikke man øker skatter og avgifter eller bruker mindre offentlige penger på andre ting.

Les også: Mener bommer er en fulltreffer (DA+)

 

Dette er målet

* 1. juni blir det 52 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus fordelt på to nye bomringer.

* Antallet bomstasjoner øker med det til 83.

* Dette er hensikten med endringen, ifølge Oslopakke 3-sekretariatet:

* Finansiere vei- og kollektivutbyggingen.

* Redusere personbiltrafikken.

* Øke framkommeligheten.

* Redusere klimagassutslippene.

* Forbedre bymiljøet.

* Jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar.

* I praksis innebærer denne utjevningen at om lag tre av fire bilister må betale bompenger mot så langt halvparten.