«Vi øser ut penger for at kommunene skal drive integrering, og kvaliteten er svært varierende» uttalte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i NRK-debatt tidligere i høst.

Uro for rettssikkerheten i Listhaugs asyl-pakke

Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.

 

Av: Kristian Skårdalsmo og Gunnhild Bjerve, NTB

– Det har hele tiden vært viktig for SV å få ned saksbehandlingstiden, men det må ikke gå på bekostning av rettssikkerheten, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen til NTB.

– Listhaug har ikke dokumentert hvordan så rask saksbehandling skal kunne sikre nøyaktig identitetsavklaring og grundig nok sjekk av asylgrunnen og sikkerheten i fluktlandet, mener hun.

Også Venstre, KrF og Arbeiderpartiet krever forsikringer om at rettssikkerheten til asylsøkerne blir ivaretatt.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte gjennom Aftenposten onsdag et nytt system for asylbehandling. Målet er kortere saksbehandlingstid, raskere bosetting av dem som får opphold og samling av alle asylsøkere som kommer til Norge i ett, stort mottak.

LES OGSÅ: – Den politiske ledelsen i Justisdepartementet har villedet politikerne på Stortinget i betent asylsak og brutt folkeretten

Klageadgang sentralt

SV forutsetter at de som klager på vedtaket, blir i landet til klagen er avgjort, slik at de kan få uavhengig juridisk hjelp. Andersen viser til at Utlendingsnemnda (UNE) i fjor hadde 5.876 asylsaker til behandling, og at nesten 500 saker ble omgjort.

Klageadgangen er og skal være sentral for rettssikkerheten, ifølge Venstres innvandringspolitiske talsmann Ketil Kjenseth, som forutsetter at det ikke gjøres endringer i den.

– Samtidig er systemkvalitet viktig når en skal effektivisere. Men primært er det jo ventetiden på saksbehandling som skal effektiviseres, ikke så mye selve saksbehandlingen. For det meste handler det om å styrke kvalitet i saksbehandlingen: helse, politi, ID og intervju på ett sted, sier han.

Aps Stein Erik Lauvås krever at spørsmålet om rettssikkerhet blir behandlet i et eventuelt forslag til Stortinget. KrFs Torhild Bransdal forutsetter forsvarlig saksbehandling og at rettssikkerheten til den enkelte ikke svekkes, ifølge Aftenposten.

LES OGSÅ: 443 av 913 asylbarn som har fått midlertidig opphold i Norge har forsvunnet, ifølge en ny rapport

– Rom for effektivisering

Listhaug forsikrer at forslagene ikke truer rettssikkerheten.

– Hvis det tar mer enn tre uker å behandle søknaden, så bruker man lengre tid. Rettssikkerheten er selvfølgelig det aller viktigste, sier hun til NTB.

– UDI sier man i en ideell situasjon kan greie å behandle 80 prosent av asylsøknadene innen tre uker. Om det ikke går, er ikke det noe nederlag for meg. Det viktigste er at det blir en god behandling. Men at det er et rom for å effektivisere, er det ingen tvil om, understreker Listhaug, som er oppgitt over opposisjonen.

– Det virker nesten som man må finne noe å være uenig i, sier statsråden, og henviser til at SV i lang tid har vært opptatt av for lang saksbehandlingstid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Økt samarbeid

ID-avklaring er et kjernepunkt for rask saksbehandling. Listhaug forklarer at politiet nå skal være inne fra første dag i ID-arbeidet og håper tettere samarbeid mellom UDI og Politiets utlendingsenhet (PU) skal effektivisere arbeidet.

Men Ann Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere viser til at ID-avklaring kan ta tid, og at det gjerne kreves mer enn tre ukers behandlingstid for de mange asylsøkerne med sammensatte saker.

– Det virker som Listhaug helt hopper over at asylsøkere har klagerett til UNE, og at saker også skal behandles der før de er avgjort sier hun til NRK.

UDI anslår at det vil komme 2.500 ordinære asylsøkere til Norge i år og 3.000 neste år.

(©NTB)