Alvorlige muskel- og skjelettplager og revmatiske lidelser, fører ikke bare til mye sykefravær, men også til at mange blir uføretrygdet. FOTO: PAAL AUDESTAD

- Unødig sykefravær

HELSE: Revmatikere og personer med muskel- og skjelettplager har et unødvendig høyt sykefravær, mener Norsk Revmatikerforbund.

Til sammen sto revmatikere og muskel- og skjelettsyke for om lag 10 millioner sykedøgn i 2012, ifølge Nav. Det tilsvarer om lag 40 prosent av alle tapte arbeidsdøgn dette året.

- Sykefraværet er unødvendig høyt, konstaterer Bente Myhre Haast, avdelingsleder for kommunikasjon og interessepolitikk i Norsk Revmatikerforbund.

- Hvor mye lavere kunne det ha vært?

- Det klarer vi ikke å anslå, men det er mange revmatikere og personer med muskel- og skjelettplager som kan og vil jobbe mer enn det de nå gjør, svarer Haast.

Per dags dato er det om lag 300.000 revmatikere i Norge. Muskel- og skjelettplager er enda mer dagligdags. Om lag en halv million arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel- og skjelettplager, ifølge Arbeidstilsynet.

 

15 milliarder kroner

Sykefraværet deres fører årlig til utbetaling av om lag 15 milliarder kroner i sykepenger, i tillegg kommer enorme samfunnsøkonomiske kostnader.

- Hva må til for å redusere dette sykefraværet?

- I mange tilfeller handler det om økt bruk av gradert sykemelding, svarer Haast.

- Og da tenker vi ikke på sykmeldinger som innebærer at man jobber fast for eksempel mandag, tirsdag og halve onsdag. Revmatikere og personer med tilbakevendende muskel- og skjelettplager, må i stedet få større anledning til selv å bestemme hvilke dager de skal jobbe, ut ifra hvordan kroppen oppfører seg, utdyper hun.

I dag er det for lite kjennskap til mulighetene for gradert sykemelding, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere, mener Revmatikerforbundet.

- Det kan nok også være slik at en del arbeidsgivere kvier seg for ordninger som innebærer at de ikke vet når ansatte er på jobb. Men i de fleste arbeidssituasjoner er det mulig å løse den utfordringen, tror Haast.

 

Senere jobbstart

Også mer fleksibilitet hos arbeidsgivere når det gjelder tidspunktet for arbeidsdagens start, kan redusere sykefraværet, mener Revmatikerforbundet.

- Om vinteren når det er ordentlig kaldt, tar det tid å få kroppen i gang for mange av dem med revmatiske sykdommer. Da kan de ha behov for å komme litt senere på jobb enn andre, og så får heller arbeidsdagen også slutte et par timer senere for dem, sier Haast.

Politisk rådgiver i Revmatikerforbundet, Martin Kaasgaard Nielsen, er i tillegg opptatt av at det må bli mer kjent at arbeidsgivere kan få refundert utgifter ved sykefravær hos blant annet revmatikere. Hovedregelen er at arbeidsgivere har plikt til å betale sykepenger for de første 16 kalenderdagene. Etter det overtar Nav ansvaret.

- Men når det gjelder arbeidstakere med kronisk sykdom, er det en åpning i folketrygdloven for at arbeidsgiveren kan få dekket disse utgiftene allerede fra dag én, opplyser Nielsen.

Økt kunnskap om denne ordningen vil «gjøre livet enklere» både for dem med kroniske sykdommer og deres arbeidsgivere, tror han.

tor.sandberg@dagsavisen.no