Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legger snart fram lovendringer som skal bedre elevenes rettssikkerhet i mobbesaker. Her besøker han elever i 3. gym som underviser 8.-klassinger i nettvett og digital mobbing under «Safer Internet Day» 2014.

Ungdomsskolemobbingen øker

Både elever og foreldre på ungdomsskolen mener mobbing er et økende problem.

 

Det viser sammenstilling av data Dagsavisen har fått tilgang til.

En måling analyseselskapet Epsi Norge har gjort blant norske foreldre med barn i ungdomsskolen, viser at en av fem foreldre mener mobbing er et problem ved deres skole. Det er flere enn i både 2014 og 2015.

Samtidig viser Elevundersøkelsen 2016, som kom i går, at selv om mobbing blant elever går ned med økte klassetrinn, øker andelen som opplever seg mobbet på 9. og 10. trinn.

Elever og foreldre på ungdomsskolen har med andre ord en felles opplevelse av at mobbeproblemet øker.

På 9. trinn sier 5,4 prosent av jentene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer, med guttene hakk i hæl.

Samtidig er det elever på 5. trinn som opplever mest mobbing, med tett oppunder åtte prosent.

Dårlige forbilder

Gunn Iren Gulløy Müller leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Hun forteller at også FUG har registrert en økning i antall henvendelser om mobbing i 2016 sammenlignet med året før.

– Jeg er overrasket over at det mobbes såpass mye blant eldre elever, og hadde nok forventet større modenhet når de er blitt såpass store.

– Det er kanskje grunn til å spørre seg om dette speiler en mer generell trend der språkbruk og måten vi behandler hverandre på er blitt røffere, sier Gulløy Müller, og fortsetter:

– De som skal være de voksne forbildene og rollemodellene for ungdommene våre, viser ganske dårlige takter. Vi har mange ferske eksempler på at politikere og andre som opplever både hets og mobbing i sosiale medier. Det virker som alle sperrer er borte. Kanskje må vi ta inn over oss at dette påvirker barna våre negativt, sier Gulløy Müller i FUG.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Endringer fra Røe Isaksen

Om to-tre uker legger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fram forslag til flere viktige endringer i Opplæringsloven.

– Høringsrunden som ble avsluttet i fjor høst ga oss flere gode innspill. Lovforslaget vi nå legger fram innebærer store endringer på flere områder, og er en ytterligere forsterking i kampen mot mobbing sammenlignet med forslaget vi sendte på høring, sier Røe Isaksen.

Han nevner beskyttelsen av elevene og deres rettssikkerhet, klageadgang og klageprosess samt reaksjoner mot ansvarlig kommune i mobbesaker som viktige punkter der loven fester grep.

– Et funn i årets elevundersøkelse er at 40 prosent av dem som opplever mobbing forteller at ingen voksne vet om det. Vil du skjerpe skoleansattes selvstendige ansvar for å avdekke mobbing?

– Det skal man gjøre også i dag. Skolen skal ikke bare gripe fatt i mobbing når noen melder ifra. Hvis noen mobbes har skolen et ansvar for dette uavhengig av om mobbingen er varslet. Det er skolens plikt å gi elevene et godt og trygt skolemiljø, understreker kunnskapsministeren.

Under overflaten

Bøtelegging av kommuner er allerede varslet som et ris bak speilet. I statsbudsjettet for 2017 brukes det 75 millioner kroner på kompetanseheving mot mobbing, styrking av barneombudet, opprettelsen av nettsiden nullmobbing.no og ekstra midler til fylkesmannen for rask og grundig klagebehandling.

FUG-lederen er opptatt av at lærerne må få bedre kompetanse i å se og gjennomskue det elevene prøver å skjule.

– Når fire av ti forteller at voksne ikke ser mobbingen, er det åpenbart at det trengs mer kunnskap for å avdekke det som ligger under overflaten. Jeg håper regjeringen vil bruke mer ressurser på dette arbeidet framover, sier Gunn Iren Gulløy Müller.

Les også: – Skolene sminker bort mobbing

Handlingsplan ved Oslo-skoler

I Oslo har samtlige skoler fått frist på seg til 15. februar med å lage en egen handlingsplan mot mobbing der det er satt klare krav til hva den skal inneholde:

– Det har aldri tidligere vært en slik felles «stamme» for arbeidet mot mobbing i osloskolen. Dette er viktig for å skape en forutsigbarhet og likhet i mobbearbeidet på tvers av skolene, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) byråd for oppvekst og kunnskap i hovedstaden.

Hun mener valg av tiltak for å skape et godt skolemiljø gjøres best lokalt.

– Samtidig har vi opprettet et eget læringsmiljøteam som vil følge opp skoler som har problemer med miljøet og som trenger støtte og veiledning over tid, sier hun.

Nylig mottok alle osloskoler også et brev der det understrekes at det er innført en «skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte». Det er ikke lengre tilstrekkelig at skolen har en handlingsplikt først når de får kunnskap eller mistanke om krenkelser.

Debatt: Mobbing skal ikke overses