- Jeg ville ha krevd å få et ord med i laget dersom noen skulle avsette en valgt leder for min organisasjon, sier advokat Jon Wessel-Aas. FOTO: KYRRE LIEN/NTB SCANPIX

- Ungdommen bør reagere

SAGT OPP: Ytringsfrihetsadvokat Jon Wessel-Aas mener Røde Kors Ungdom må reagere etter at en av deres egne ledere ble bedt om å trekke seg av moderorganisasjonen.

Oslo Røde Kors mener tidligere ungdomsleder Nina Nedrebø opptrådte illojalt og skadet deres omdømme, fordi hun gikk til mediene med saker som hun mener det er viktig å få satt søkelys på. Hun ble dermed avsatt som leder.

- Jeg kjenner ikke til alle sidene ved denne saken. Men det jeg reagerer på er at de avsetter en valgt leder for en ungdomsorganisasjon, sier advokat Jon Wessel-Aas, kjent som forkjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Ny ledelse

Røde Kors Ungdom sentralt vil ikke kommentere saken utover å bekrefte at de skal se nærmere på den, ifølge kommunikasjonsrådgiver Øyvind Stedal i Røde Kors Ungdom.

Wessel-Aas mener framgangsmåten til Oslo Røde Kors tyder på liten demokratiforståelse i organisasjonen.

- Så vidt jeg skjønner saken forsøkte også lederen å kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte, der ny ledelse skulle velges. Det blir korrekt framgangsmåte. Det er den organisasjonen som skal velge sine ledere, sier Wessel-Aas.

Ingen personalsak

Wessel-Aas reagerer på at ledelsen i Oslo Røde Kors hevder at de ikke kan gå nærmere inn i saken og at de kaller dette en personalsak.

- Her har noen misforstått. Hun er, så vidt jeg forstår, ikke ansatt av Røde Kors, men en valgt leder. Saken bærer preg av at hovedorganisasjonen misforstår rollen sin når den tror at den er arbeidsgiver.

Han mener en bedre framgangsmåte ville vært å melde fra til ungdomsorganisasjonen at moderorganisasjonen har problemer med å samarbeide med deres valgte leder. Da ville det vært opp til de unge om de vil være i opposisjon til moderorganisasjonen, eller om de vil velge en ny leder som kan bedre forholdet.

Wessel-Aas er kritisk til at Oslo Røde Kors tydeligvis ikke ser på ungdomsavdelingen som en egen, selvstendig organisasjon. Han råder ungdomsorganisasjonen til å få vite mer om hva som egentlig har foregått.

- Det de voksne signaliserer er at «dette er noe dere ungdommene ikke forstår dere på.» Men jeg ville ha krevd å få et ord med i laget dersom de skulle avsette en valgt leder for min organisasjon.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no

dette er saken

Nina Nedrebø (25) ble i august valgt til leder av Oslo Røde Kors ungdom.

Hun varslet i høst Dagsavisen om det hun mener er kritikkverdige forhold ved et asylmottak som Oslo Røde Kors samarbeider med. For snart to uker siden ble hun bedt om å trekke seg fra vervet som leder for ungdomsorganisasjonen.

Hun valgte å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å velge ny ledelse.

Møtet ble avlyst av Oslo Røde Kors. Nina Nedrebø ble deretter meddelt at de regnet henne om avgått.