- Av og til er musikken laget slik at den bare må høres på høyt volum, sier Christopher Karlsen som ønsker å leve av musikk i framtida.

Ungdom skader sin egen hørsel

LYD: Det registreres stadig flere hørselsskader blant unge mennesker. Årsaken er trolig at de hører på for mye høy musikk, rett i øret.

- Vi er bekymret over tallene. De unge må ta større ansvar for egen hørsel. Vi starter vårt forebyggende arbeid allerede i barnehagen, sier generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

- Jeg drømmer om å leve av musikken, så ørene passer jeg godt på, forteller Christopher Karlsen (18).

En rapport viser nå at tallet på unge som møter til tjeneste i Forsvaret med hørselskader har økt fra én prosent i 2008 til sju prosent i 2012. Forsvaret hevder de har brukt samme test i flere år, og vil ikke spekulere i hva denne voldsomme økningen skyldes. HLF mener at deler av denne økningen skyldes at unge mennesker hører for mye på høy musikk.

- Det vi vet, er at hørselsskader er lettere å forebygge enn å reparere. Å få nedsatt hørsel eller å bli plaget med tinnitus og slike ting etter å ha hørt på for mye høy musikk, kan være plagsomt, og mange blir også sosialt isolert. De kan få problemer i forhold til familie, venner og arbeidsliv. Derfor jobber vi veldig for et føre-vàr-prinsipp, sier Hegre.

 

Forebygge skade

Christopher Karlsen studerer på Noroff, en linje for lyd og musikk i Oslo. Han mener alle i hans klasse er opptatt å forebygge hørselsskader, men ser, og hører, at andre kamerater ikke er så opptatt av å skjerme ørene.

- Mange kjøper dyre høyttalere bare for å kunne spille musikk høyest mulig, sier Karlsen.

Han vil bli produsent, eller lage musikk selv. Uansett er han bevisst på at han trenger god hørsel.

- Jeg hører som oftest på musikk med lavt volum. Men av og til er jo musikken laget slik at den bare må høres på høyt volum, smiler Karlsen.

En egen advarsel kommer også opp på mobilen hans dersom han hører på høy musikk over lang tid.

 

Nyte musikken

Ett tips som HLF gir dagens unge, er å følge 60/60-regelen: Ha aldri på volum høyere enn 60 prosent, og lytt ikke til høy musikk i mer enn 60 minutter om gangen.

- Også når man er på konsert bør man bruke ørepropper, ikke stå rett ved høyttalerne, og ta pauser, råder Hegre.

Men han understreker at de ikke ønsker å bruke pekefingeren mot de unge.

- Det er ikke sånn at vi mener at folk ikke skal leve eller høre på musikk. Vi mener folk kan nyte musikken, hele livet ut, nyt lyden, men ta vare på det organet som hjelper deg å høre.

 

Folkehelseproblem

Rundt 700.000 mennesker har betydelige hørselsskader i dag. Rundt 25.000 av disse er i aldersgruppen 20 til 34 år. Vel to tusen nye tilfeller av hørselsskader meldes inn fra Arbeidstilsynet årlig.

I to stortingsmeldinger om helse før sommeren, ble hørselsskader omtalt som et folkehelseproblem.

- Men myndighetene er veldig passive. Vi ønsker et bedre samarbeid med dem, og at de tar et større ansvar. De må ta grep om saken, komme med mer informasjon, sier Hegre.

- Myndighetene omtaler dette som et folkehelseproblem, men sier ingenting om hvordan dette skal gripes an.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no

 

Forebygging av hørselskader

Barnehager kan ha et lydnivå tilsvarende en rockekonsert. HLF tilbyr lydmåleren Lydia som kan henges på veggen, og som lyser rødt om lydnivået er for høyt.

Russ mot sus: Hvert år deler HLFs ungdomsorganisasjon HLFU ut gratis ørepropper til russen, i tillegg til å spre hørselsforebyggende informasjon.

«Nyt musikken livet ut» er et samarbeid med Musikkorpsforbundet for å forebygge hørselskader hos dem som spiller i korps.

«Ørevennlig treningsmiljø» er et prosjekt som skal øke bevisstheten og kunnskapen om hørsel og hørselsskader på treningssentre slik at lydnivået her blir forsvarlig.

Alle bør bruke ørepropper på konsert. Vanlige ørepropper av voks kan kjøpes billig på apotek. Er også ofte tilgjengelig på konsertstedet.

Ørepropper som filtrerer lyd finnes i to typer. Den ene har en juletrelignende form og kalles gjerne for musikkpropper, er laget av silikon. Proppene filtrerer lyd slik at du får en bedre lydopplevelse.

Du kan få formstøpte ørepropper ved å ta et avtrykk av øret ditt. Du kan selv velge lydfilter som skal være på. Disse koster i overkant av 1.000 kr.

Kilde: HLF

lyd

30 dB: Hvisking.

60 dB: Alminnelig samtale.

80 dB: Hårføner, støvsuger, barnegråt.

85 dB: Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet.

90 dB: Bytrafikk.

110 dB: Høy torden.

120 dB: Rockeband med fullt trøkk.

125 dB: Smertegrensen.

140 dB: Jetmotor som tar av.

Bare noen få minutter i 110 dB kan 
gi varige skader på hørselen.

Kilde: HLF