Folk faller stadig raskere ut av det norske arbeidslivet, og havner på trygd.

Ungdom raser ut av arbeidslivet

Vi må tilbake til 1994 for å finne svakere sysselsettingstall enn i dag. – Alarmen har allerede gått, sier forsker.

 

Andelen nordmenn i arbeid fortsetter å falle, noe den har gjort jevnt og trutt siden 2008. Det viser de siste tallene fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Verst er tallene for nordmenn i tjueårene. 8.000 mennesker i denne aldersgruppa har falt ut av arbeidslivet bare de siste månedene. Ofte havner de på en helserelatert ytelse.

– Dette er en utvikling i feil retning. Med unntak av dem som tar høyere utdanning skal denne aldersgruppa være i jobb, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: Eksperter bekymret for «forsvunne» ledige

Videregående skole

Andelen nordmenn mellom 25 og 54 år i jobb faller også som helhet. Dette er den gruppa der aller flest arbeider. Fra toppåret 2008 har andelen falt fra 88,5 til 85,6 prosent i 2017. Vi må tilbake til 1994 for å finne dårligere tall for denne gruppa.

Forsker ved Frischsenteret, Knut Røed, er svært bekymret.

– Tallene sier noe om at vi har et arbeidsmarked som ikke er tilstrekkelig inkluderende. Vi greier ikke å fange opp dem som skal ut i arbeidsmarkedet på en god nok måte. Det handler om kompetanse og frafall i videregående skole, sier Røed.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Jernloven

Det store fallet i sysselsettingen blant unge kommer i kjølvannet av at regjering og storting har vedtatt en lang rekke tiltak for å hjelpe nettopp denne gruppa. De siste årene har det blitt opprettet en rekke nye tiltaksplasser, man har økt lærlingtilskuddet, opprettet ungdomsteam hos Nav, innført aktivitetsplikt, og forsøkt å sette Nav-veiledere inn på videregående skoler, for å nevne noe. Likevel går trenden i gal retning.

– Det illustrerer hva Kristin Skogen Lund snakket om på NHOs årskonferanse. Brorparten av arbeidsgivere i Norge ønsker å gi folk med utfordringer en sjanse. Men de private virksomhetene opererer i konkurranse med andre private virksomheter. Jernloven i arbeidsmarkedet er at en bedrift ikke kan ha ansatte som ikke forsvarer lønna si. I Norge har vi et høyt lønnsnivå som stiller høye krav til produktivitet. De som ikke klarer produktivitetsnivået har vi råd til å ha på trygd i Norge, sier Dørum i NHO.

Han mener vi bør jobbe hardt for å unngå en framtid der færre nordmenn jobber, men de jobbene som finnes er så produktive at de kan betale for trygda til dem som ikke jobber.

– Vi kommer alltid til å ha mange manuelle oppgaver som må løses, enten det er håndverksoppgaver eller samhandling med andre. Utfordringen er nok jobber som gir en lønn å leve av, sier Dørum. (ANB)

Les også: Raser over dropout-stempel