Undersøker om Telenor skviset konkurrenter

ETTERFORSKES: Halvannet år etter razziaen mot Telenor har overvåkingsorganet ESA besluttet å etterforske om selskapet har brutt konkurransereglene i EØS-avtalen. Telenor mener det hele er udramatisk.

– Vi vil fortsette å samarbeide med ESA og levere den informasjon og dokumentasjon ESA ber om i sitt arbeid. Vi har tidligere uttalt at vi mener vi ikke har gjort noe galt, og det er fortsatt vår oppfatning, sier kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge.

EFTAs overvåkingsorgan ESA opplyser i en pressemelding at de vil undersøke om Telenors prissetting har resultert i det de kaller en ulovlig marginskvis for konkurrerende selskaper – med andre ord at Telenor kan ha satt sine priser til konkurrentene så høyt at disse ikke klarer å tjene penger når de selger tjenestene videre til sine kunder.

Ifølge ESA er det snakk om konkurrenter som tilbyr mobile datatjenester til sluttbrukere og pakkeløsninger for mobile telekommunikasjonstjenester.

Klausuler

Overvåkingsorganet vil også etterforske hvorvidt klausuler i Telenors kontrakter for mobile telekommunikasjonstjenester til sluttbrukere kan virke utestengende overfor Telenors konkurrenter.

Dersom slik utestengende atferd kan påvises, mener ESA det er grunn til å tro at den kan ha gått ut over sluttbrukerne ved å gjøre det vanskeligere for Telenors konkurrenter å etablere seg eller å vokse i markedet.

Ifølge ESA er mulige konsekvenser for konkurrentene færre valgmuligheter, høyere priser og mindre nyskaping.

– Ingen dramatikk

Det var i 9-tiden om morgenen den 4. desember 2012 at representanter fra Konkurransetilsynet og ESA troppet opp på Telenors hovedkontor på Fornebu i Bærum og gjennomførte en uanmeldt kontroll. Under det som i mediene ble omtalt som en razzia, ble en stor mengde materiale samlet inn, både i form av dokumenter og elektroniske data.

Telenor understreker at de har samarbeidet med ESA og levert all informasjon og dokumentasjon som ESA har forespurt. Men etter snart halvannet års undersøkelser åpner nå ESA sak.

Men også ESA understreker at beslutningen om å åpne sak, ikke gir noen indikasjon på utfallet av saken.

– Avgjørelsen om å åpne sak betyr ikke at ESA har funnet det bevist at det eksisterer brudd på konkurransereglene, og sier ikke noe om det endelige utfallet av etterforskningen. Det betyr kun at ESA vil fortsette med en mer omfattende etterforskning, understreker avdelingsdirektør Per Andreas Bjørgan i ESA. (NTB)