SVs Inga Marte Thorkildsen mener unntaksreglene er så omfattende at de langt på vei vil undergrave pappapermisjonen. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

– Undergraver pappapermen

NY REGJERING: Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene inneholder en rekke unntak fra kravet om at far må ta ti uker av foreldrepermisjonen.

– Unntaksreglene er så omfattende at de langt på vei vil undergrave pappapermisjonen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) til NTB.

Høyre og Frp gikk til valg på å fjerne fedrekvoten, som i dag er på 14 uker, men måtte gi etter for sentrumspartiene. Et kompromiss med en fedrekvote på ti uker ble resultatet.

Unntak

Men avtalen er kanskje ikke et ubetinget nederlag for Høyre og Frp likevel. Den lister nemlig opp en rekke tilfeller der fedrekvoten kan droppes:

«Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon».

Inga Marte Thorkildsen er bekymret for følgene av endringene den nye regjeringen legger opp til.

– Forslaget innebærer, så vidt jeg kan se, en uthuling og undergraving av pappapermisjonen. Flere barn vil få mindre tid sammen med pappaen sin, sier hun.

Den avtroppende SV-statsråden mener det er grunn til å forvente at fedre i årene som kommer vil ta ut en mindre andel av den samlede foreldrepermisjonen enn de gjør i dag.

– Så må jeg jo si at det er typisk at unntaksreglene kun knytter seg til fars permisjon. Det er altså bare fedre som har behov unntak og det blir tatt for gitt at mødre har anledning til å ta ut permisjonen. Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, og tredelingen av foreldrepermisjonen og utvidelse av pappapermen har vært viktige tiltak for likestilling og likelønn, sier hun.

Tillitsbasert

I avtalen står det også at unntaksordningen skal være «tillitsbasert». Høyre-leder Erna Solberg forklarte selv hva dette innebærer under torsdagens pressekonferanse på Sundvollen.

Der slo hun fast at mor og far selv skal bestemme fordelingen av foreldrepermisjonen uten å involvere Nav på forhånd. I stedet skal foreldrene rapportere til myndighetene i etterkant. Solberg begrunnet dette ved å vise til at den nye regjeringens politikk bygger på tillit til enkeltmennesket, men Thorkildsen anklager henne for å stake ut en kurs i gal retning.

– Barn får dårligere kontakt med fedrene sine. Valgfriheten blir dårligere for fedre som ønsker tid med barna sine og arbeidet mot diskriminering av gravide og småbarnsmødre blir vanskeligere, sier hun.

Tilfreds

Venstre-byråd Jonas Stein i Tromsø har markert seg som en ivrig tilhenger av pappapermen. I valgkampen manet han til kamp mot Høyre og Frps ønsker om å ta den bort. På tross av alle unntak, er han tilfreds.

– Jeg er godt fornøyd med det som framgår i avtalen, sier Stein, som selv er ute i pappaperm.

Venstre-leder Trine Skei Grande medga overfor Aftenposten denne uka at nye slag om foreldrepermisjonen står for døren i budsjettforhandlingene med de regjeringspartiene. Høyre og Frp har nemlig motsatt seg regjeringens foreslåtte utvidelse av den samlede foreldrepermisjonen med to uker.

– Det blir et forhandlingstema. Alt som ikke ligger i avtalen, blir det, sa hun til Aftenposten tidligere denne uken. (NTB)