Ulstein om OECD-kritikk: – Treffer spikeren på hodet

Institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet, heter det i en OECD-evaluering av norsk bistand. Nyttige innspill, mener statsråden.

Samtidig med at Norge får skryt for sitt rause økonomiske bidrag og den humanitære bistanden, peker rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) på tolv punkter hvor det er forbedringspotensial.

– Selv om det å bruke multilaterale kanaler har noen fordeler, skaper det et ekstra nivå mellom Norge og partnerlandene. Det kan begrense Norges muligheter til å sikre at bistanden svarer på behovet på landnivå, heter det i rapporten.

– At det opprettes nye, globale finansieringsinstrumenter kan også undergrave Norges anstrengelser for å styrke det multilaterale systemet, heter det.

Les også: Norge gir en milliard kroner til kampen mot seksuell vold i krig og konflikt

– Spikeren på hodet

Rapporten tar til orde for ytterligere tilpasninger for å sikre at Norges nye bistandsmodell kan levere i henhold til ambisjonene.

– Organisatoriske reformer i 2018 er en mulighet for å ta opp overlapping mellom Utenriksdepartementet og Norad, heter det.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) mottok rapporten tirsdag.

– Denne rapporten kommer svært betimelig. Den treffer spikeren på hodet når den sier at «institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet». Observasjoner og anbefalinger i rapporten vil være nyttige innspill til reformen av bistandsforvaltningen, sier han.

Les også: Frp vil kutte norsk bistand til Palestina

Nye systemer

OECD mener Norge bør bygge systemer for i større grad å sikre at prosjekter og programmer er i tråd med helhetlige visjoner og politikk, fange opp og benytte kunnskap, samt styrke resultatbasert ledelse.

– Dette er gode anbefalinger på områder der vi er i ferd med å innføre nye og bedre systemer, sier Ulstein.

Rapporten anbefaler at Norge i sin multilaterale strategi klargjør hvordan bruken av kjernebistand eller øremerket støtte henger sammen med målet om å styrke det multilaterale systemet.

OECD evaluerer medlemslandenes utviklingspolitikk hvert femte år. Formålet med gjennomgangene er å bidra til økt kvalitet, effektivitet og effekt i utviklingssamarbeidet.