Sosiolog Ingrid Wergeland har skrevet bok om kvinner som vil ut av deltidsfella.

- Ufrivillig deltid et overdrevet problem

Hovedorganisasjonen Virke mener ufrivillig deltid er et mindre problem enn man kan få inntrykk av.

 

I går skrev Dagsavisen om hvordan mange, særlig i kvinnedominerte sektorer, jobber mye mer deltid enn de egentlig ønsker. Leder for arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, mener problemet i realiteten er langt mindre enn artikkelen kan gi inntrykk av.

- Statistikken viser at det kun er fem prosent av de som er i jobb som jobber mindre enn de ønsker. Med andre ord er 95 prosent av de som er i jobb fornøyd med arbeidstida, sier Blyverket.

Hun reagerer på fagbevegelsens slagord om at heltid skal være en rettighet, og deltid en mulighet - som hun mener gir et feilaktig inntrykk av hvordan deltid i næringslivet faktisk fungerer.

- Det at noen ønsker redusert arbeidstid vil i de fleste tilfeller bidra til at man får en deltidsstilling ledig. Den må fylles av noen, og den personen vil kanskje jobbe mer. Mange av dem som vil jobbe mer, ønsker ikke heltid, men lengre deltid. Det skaper også deltidsstillinger som arbeidsgiver må fylle, sier hun.

Virke vil tilrettelegge for såkalte ønsketurnuser.

- Lovverket må i større grad åpne for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan finne lokale løsninger som ivaretar begge parters behov, sier hun.