Anne Thidemann i Virke Trening ønsker nært samarbeid mellom offentlige og private aktører. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

- Ufornuftig pengebruk

- Det er ufornuftig pengebruk hvis kommuner bygger opp nye treningstilbud istedenfor å bruke etablerte tilbud.

Det sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening, som representerer 270 treningssentre og 70 prosent av alle som trener på treningssenter i Norge.

Hun er skeptisk til at norske kommuner nå bruker millioner av kroner på å bygge opp egne treningsenheter ved frisklivssentralene som er under etablering. Thidemann mener kommunene isteden bør undersøke hvilke treningstilbud som allerede finnes rundt omkring, og vurdere samarbeidsavtaler med lokale, private aktører.

Ifølge Thidemann er det ikke kommersielle interesser på vegne av egne medlemmer, som ligger bak kritikken.

- Det er en stor utfordring å bedre folkehelsa der mange må dra i samme retning. Da må det være lov å si at det både vil være billigere og mer effektivt å utnytte det apparatet som allerede finnes framfor at alt skal bygges opp fra grunnen av, framholder Thidemann.

 

Lavterskel­tilbud

Totalt er det rundt 600 treningssentre her i landet, alt fra store kjeder som satser tungt i de største byene, til små lokale enheter.

- De fleste treningssentrene har mulighet for å lage et lavterskeltilbud tilpasset nye brukergrupper. Mange er i samhandling med kommunene for å tilrettelegge for tilbud gjennom frisklivssentralene allerede, sier Thidemann.

Dagsavisen skrev i går om foregangskommunene Gjerdrum og Nittedal som er med i et prøveprosjekt med fysisk aktivitet som medisin. Gratis trening på resept, og tett oppfølging av fastlegene som er kurset i hvordan pasienter kan motiveres til mer fysisk aktivitet, er hovedessensen i opplegget som støttes av blant andre Legeforeningen og Helsedirektoratet.

Ifølge Thidemann er det en utfordring at mange kommuner er mer opptatt av å lage nye treningstilbud enn å gjøre seg kjent med tilbud som allerede finnes.

Gudrun Grindaker er direktør for helse og velferd i kommunesektorens organisasjon, KS. Hun mener det ikke er fullt så enkelt å finne fleksible samarbeidsløsninger som Virke Trening kan gi inntrykk av.

 

Ulike modeller

- Kommunene må også ta hensyn til støtteregelverk i EØS, slik at man ikke lager et opplegg som innebærer ulovlig støtte. KS er positiv til å ta i bruk ulike modeller for å fremme fysisk aktivitet, men mener det må være kunnskapsbasert. Pasienter kan ha ulike helseplager, og kanskje vil det mest fornuftige være at ulike modeller testes ut gjennom et samarbeid med fastleger og fysioterapeuter. Så er det opp til kommunene å velge hva slags tilbud de vil gi innbyggerne sine, sier Grindaker.

Det er ikke Virke-direktøren uenig i.

- Hovedpoenget mitt er at partene sammen må sette seg ned og se på hva det er mulig å få til. Kommunen har hovedansvaret for å tilby innbyggerne fysisk aktivitet. I veilederen fra Helsedirektoratet står det at samarbeid mellom offentlige og private aktører står sentralt i dette arbeidet, sier Anne Thidemann i Virke Trening.

samfunn@dagsavisen.no