UDs globale reiseråd forlenges til 15. januar

Utenriksdepartementet forlenget det globale reiserådet fra 1. oktober til 15. januar. Samtidig blir Island og Litauen røde fra og med lørdag.

– Vi er fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Vi fortsetter å gjøre unntak for land i EØS/Schengen-området som har tilstrekkelig lav smittespredning. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise utenlands, sier Søreide.

Fra og med lørdag denne uken gjelder ikke unntaket fra reiserådet lenger for Island, Litauen, regionen Västerbotten i Sverige og de finske regionene Mellersta Finland og Päijänne-Tavastland. Reisende som kommer fra disse landene vil fra og med natt til lørdag 26. september bli ilagt krav om ti dagers karantene ved innreise til Norge.

Les også: Politikere reiste landet rundt digitalt (+)