UDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia

Utlendingsdirektoratet sier at de ikke visste at en mann som ble dømt i Krekar-rettssaken i Italia var under etterforskning da de ga ham norsk statsborgerskap.

Buskerud-mannen i 40-årene, som ble dømt sammen med mulla Krekar for terrorplanlegging i Italia, fikk norsk statsborgerskap i juli i fjor.

Norge utleverer ikke norske statsborgere, og dermed kan ikke mannen, i motsetning til Krekar som ikke er norsk statsborger, utleveres til soning i Italia.

Kan kalle tilbake statsborgerskap

Integreringsminister Jan Tore Sanner ba fredag i forrige uke om en redegjørelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om den konkrete saken der mannen ble innvilget statsborgerskap.

I redegjørelsen, som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag, skriver UDI at det ikke forelå informasjon fra politiet, PST eller andre instanser om at mannen var mistenkt, under etterforskning eller tiltalt i utlandet. De skriver også at det ikke forelå opplysninger om at han var begjært utlevert.

I sin søknad skal mannen også ha huket av for «nei» på spørsmålet om han var under etterforskning eller tidligere hadde blitt straffet i Norge eller utlandet.

UDI skriver også at mannen, slik de ser det, har fått innvilget statsborgerskap på bakgrunn av uriktige og ufullstendige opplysninger. De vil derfor opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskapet.

Sanner endrer UDI-instruks

Kort tid etter at redegjørelsen fra UDI kom, sier integreringsminister Jan Tore Sanner at han nå endrer instruksen til UDI slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det.

Det skjer etter at Stortinget har anmodet Kunnskaps- og integreringsdepartementet om å stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero. Utlendingsdirektoratet ble da instruert av departementet om å ikke behandle slike saker.

Nå endrer Sanner instruksen slik at saker som angår grunnleggende nasjonale interesser, ikke stoppes av berostillingen.

– Jeg tar redegjørelsen fra UDI til orientering. Jeg registrer særlig at de mener det her er grunnlag for å opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskap. Vi har bedt UDI om en mer utførlig redegjørelse, herunder om denne saken skulle vært forelagt departementet på grunn av grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn, sier Sanner i en pressemelding.