UDI opphever vedtaket om utvisningen av justisminister Jøran Kallmyrs au pair

UDI opphever vedtaket om avslag om oppholdstillatelse for justisminister Jøran Kallmyrs au pair, og kvinnen får dermed lov til å komme tilbake til Norge.

Av Anna Nesje

Justisministeren blir dermed trodd når han opplyser at kvinnen ikke arbeidet mens hun ventet på oppholdstillatelse.

– Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet. I klagesaken har det kommet fram nyanseringer og nye opplysninger, heter det i en pressemelding fra Utlendingsdirektoratet.

UDI er fortsatt av den oppfatning at kvinnen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men mener at dette ikke er så alvorlig at hun ikke kan få opphold.

Les også: Foreslår å avvikle au pair-ordningen: – Billig arbeidskraft til velstående familier

– Var gjest

Det var Aftenposten som først skrev at UDI mente at au pairen hadde arbeidet ulovlig hos justisministeren og dermed brutt utlendingsloven. Begrunnelsen var at au pairen bodde hos justisministerens familie i to måneder i fjor høst før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet.

Justisministeren har hele tiden avvist at au pairen arbeidet for familien i de to høstmånedene og har sagt at hun bare oppholdt seg i Kallmyr-familiens hjem som gjest.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke utvist

Nå skriver UDI at en uheldig omstendighet i denne saken var at avslaget av ukjent årsak aldri nådde fram til kvinnen, men kom i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut. Hun ble derfor kjent med avslaget ved et oppmøte hos politiet dagen før utreisefristen og valgte å reise ut umiddelbart. Det skjedde 10. mai.

– På bakgrunn av det opprinnelige avslaget fikk hun også rutinemessig varsel om at UDI vurderte en utvisningssak. Hun er altså ikke utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet, skriver direktoratet.

– Viser at systemet fungerer

Au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg, er fornøyd med omgjøringen og sier til VG at hun mener at dette er riktig vedtak i saken.

– Jeg har hele tiden sagt at dette har vært basert på en misforståelse. Jeg har skrevet en grundig klage, som nå er tatt til etterretning, og det viser at systemet fungerer.

Hun sier at au pairen er informert om utviklingen, men Hornburg har ennå ikke har fått tak i henne. Advokaten jobber med å få tak i kvinnen og få avklart når hun skal komme tilbake til Norge.