Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått et kritisk brev om håndteringen av enslige mindreårige fra UDI.

UDI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn

«Dette fremmer ikke god integrering, og kan heller skape grobunn for utfordringer på både individ- og samfunnsnivå», heter det i et brev fra UDI.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er bekymret over at enslige mindreårige blir sittende lenge på mottak uten å bosettes, og har varslet innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om mulige konsekvenser.

I et brev ber UDI at Listhaug revurderer bestemmelsen fra juni 2014 om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i fosterhjem eller i en kommune, skriver VG.

Les også: I sommer sminket hun Sylvi Listhaug. Nå blir Nina kastet ut av landet.

«Dette fremmer ikke god integrering, og kan heller skape grobunn for utfordringer på både individ- og samfunnsnivå», heter det i brevet. UDI skriver blant annet at mottak og omsorgssentre ikke er skikkede steder for barn å vokse opp og at lite voksenkontakt er uheldig for barns utvikling.

Bestemmelsen gjelder barn som ikke har krav på beskyttelse, men som får opphold av sterke menneskelige hensyn.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere brevet med henvisning til at saken fortsatt er til vurdering.

Tirsdag varsler SV at de, i tråd med UDIs brev, vil fremme forslag i Stortinget om en revurdering av saken.

– Disse barna har krav på like god behandling og trygghet som våre barn, sier stortingsrepresentant Karin Andersen til NTB.

(NTB)