Tybring-Gjedde ble spurt om beredskap ved ulykker: – Jeg er glad for at det faktisk kommer noen

Samfunnssikkerhets- og beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) kritiseres kraftig av opposisjonen for ikke å svare på spørsmål om beredskap.

Av Bibiana Piene

I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag ble et av de ferskeste tilskuddene til regjeringen møtt av en armada av spørsmål om hva hun vil gjøre med det voksende problemet med at brann- og redningsetaten må utføre akuttoppgaver som egentlig tilhører politiet eller ambulansetjenesten.

Tybring-Gjedde svarte gjentatte ganger med å slå fast at de ulike nødetatene ikke er hennes ansvarsområde.

– Jeg har ansvar for å se den totale beredskapen under ett. Politiet ligger under justisministeren, mens brann- og redningsvesenet er et kommunalt ansvar, sa samfunnssikkerhets- og beredskapsministeren, som for øvrig takket for «interessen og iveren» hos de folkevalgte for å gjøre Norge sikrere.

– Prinsipiell avklaring

Særlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet er kritiske til at brann- og redningsetaten i økende grad må utføre politi- og ambulanseoppgaver.

– Det trengs en prinsipiell avklaring av dette, av hvilke roller, oppgaver og ansvar brann- og redningsvesenet skal ha, slo Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet fast.

– Politiet kom faktisk bare først på stedet i 15 prosent av alle utrykninger i 2018. Er dette akseptabelt? spurte Sps Emilie Enger Mehl, mens partikollega Geir Inge Lien fulgte opp med en oppramsing av de politifaglige vurderingene brannfolk kanskje må ta når alarmen går.

– Brann- og redningsvesenet er et kommunalt ansvar, gjentok Tybring-Gjedde, som også kom med en privat bemerkning:

– Jeg er glad for at det faktisk kommer noen.

Skuffet

– Dette var skuffende. Jeg blir jo litt urolig for beredskapspolitikken i Norge dersom vi har fått en beredskapsminister som ser ut til å være mer opptatt av hva hun ikke har ansvaret for enn hva hun faktisk vil gjøre. Det vi opplevde i salen i dag, er en total ansvarsfraskrivelse, sier Vågslid til NTB.

Hun peker på at ministeren fikk flere spørsmål om samarbeidet mellom ulike nødetater.

– Hvis ikke beredskapsministeren kan svare på dette, da lurer jeg på hvem som skal gjøre det, sier Vågslid.

Også Senterpartiet mener det er spesielt at ministeren ikke ville svare på fordelingen av ansvarsforhold mellom de ulike etatene.

– Jeg trodde hensikten med å ha en egen beredskapsminister var å se helheten. Brannfolk og redningsarbeidere blir satt under et ekstremt press når de må vurdere å gripe inn i situasjoner som kan være livsfarlige, sa Mehl fra talerstolen.

Varsler stortingsmelding

Tybring-Gjedde sier på sin side at hun framover vil jobbe med å gjennomgå både beredskap og rollefordeling mellom etatene i kommunene, i samarbeid med både helse-, justis- og forsvarsministeren.

– Det vil komme en stortingsmelding på dette i 2020, sier hun.