Norsk Industri-leder Stein Lier Hansen, NHO-sjef Kristin Skogen Lund, direktør ved Nobels Fredssenter Bente Erichsen og LO-leder Gerd Kristiansen ser på modellen for fredsprisutstillingen som åpner fredag. NHO og LO har gått sammen om å støtte utstillingen med 500.000 kroner hver. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

– Tunisia kan lære mye av Norge

Partene i arbeidslivet støtter fredsprisutstillingen med én million kroner, for å hedre den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog.

Denne uka kommer kvartetten til Oslo for å motta Nobels fredspris. Da åpner også fredsprisutstillingen, som skal opplyse om veien fra opprør til ny grunnlov og fredsprisvinnernes arbeid.

Den har LO, NHO og NHO-landsforeningen Norsk Industri gått sammen om å sponse med til sammen én million kroner.

Kvartetten består av arbeidslivsorganisasjonenes søsterorganisasjoner.

– Dette er en anledning til å minne om den viktig institusjonen et partssamarbeid er og hedre det, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Fredsprisen til dialogkvartett i Tunisia

– En viktig rolle

Kvartetten har spilt rollen som megler og pådriver mellom politiske partier og andre aktører. Det ble særlig viktig under den spente situasjon som fulgte etter politiske drap i 2013, som truet demokratiseringsprosessen.

– Dette viser hvilken jobb sivilsamfunnet kan gjøre i et land i krise. Dette er våre søsterorganisasjoner i Tunisia. Vi er veldig stolt over den jobben de har gjort, og vi ønsker å synliggjøre den, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Leder Stein Lier Hansen i Norsk Industri minner om at Tunisia var landet der den arabiske våren startet, og der den har lykkes.

– Her har den tunisiske kvartetten for dialog vært viktig for å holde ro i rekkene. Uro i et samfunn skapes ofte av økonomisk nød, og manglende velferd. Nettopp her spiller arbeidslivsorganisasjonene en viktig rolle for å sørge for stabilitet i et land, sier Stein Lier Hansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kan lære

Arbeidslivsorganisasjonene har også hatt kontakt med sine tunisiske søsterorganisasjoner gjennom et prosjekt i regi av ILO, der hensikten er å lære om hvordan en kan institusjonalisere et trepartssamarbeid.

– Tunisia kan lære mye av Norge, hvor vi har en 80 år gammel tradisjon for trepartssamarbeidet. Den institusjonen står nå sterkt og er en viktig mekanisme for å løse konflikter, men også en arena for samarbeid. Vi har på sett og vis et ansvar som går utover vår tid, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund.

– Farlige kutt

Årets fredspris er en anerkjennelse av hvor viktig sivilsamfunnet er i demokratibygging, mener LO. De har jobbet tett med den tunisiske fagorganisasjonen UGTT i en årrekke.

– Jeg møtte UGTT-sjef Houcine Abassi fire dager etter han vant prisen, og jeg har aldri sett større ærbødighet. Abassi tilla da også samarbeidet med LO stor betydning for at UGTT hadde tenkt på at de kunne samarbeide med de andre arbeidslivsorganisasjonene i kvartetten, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– Med tanke på den rollen sivilsamfunnet har hatt som demokratibygger i Tunisia, hva tenker dere om de foreslåtte kuttene i bistandsbudsjettet i høst?

– Heldigvis er det meste her rettet opp i forhandlingene. Jeg mener å kutte i bistandsbudsjettet på denne måten er farlig. Det viktigste LO gjør ute er å bidra til å bygge opp fagbevegelsen og sterke institusjoner i sivilsamfunnet, sier LO-lederen.

LES OGSÅ: – Fredsprisen et viktig signal og bra timing

– Aldri vært enklere

Takket være et forarbeid som Kvartetten bidro sterkt til, kunne tunisierne i januar 2014 vedta en helt ny grunnlov som var resultatet av en bredere prosess enn mange av de andre landene der den arabiske våren herjet.

Fotograf Moises Saman har på oppdrag fra Nobels Fredssenter tolket Grunnloven i en egen fotoserie, som er deler av fredsprisutstillingen som åpner fredag.

Direktør ved Nobels Fredssenter, Bente Erichsen, forteller at de er avhengig av eksterne bidrag for å lage sine utstillinger, og hun er takknemlig for at NHO og LO har stilt opp.

– Aldri har det vært så enkelt å få finansiering. Her var det noen åpenbare parter vi kunne henvende oss til, og som sa ja med en gang, sier Erichsen.

Det var også lettere å få samlet den norske lederkvartetten til en felles samtale enn det har vært å samle Kvartetten i Tunisia.

– Kvartetten for nasjonal dialog har avsluttet sitt arbeid, og det har vært en utfordring bare å få samlet dem alle fire for å ta et felles portrett. De er fire helt uavhengige organisasjoner og har ingen felles logo eller felles kontaktperson, forteller Erichsen.