– Truer den norske modellen

– Å trekke arbeidskonflikter til retten fremfor å løse dem ved dialog og forhandlinger, er en farlig vei å gå, mener Agendaleder Trygve Svensson

Bakgrunnen for uttalelsen er den ferske Høyesterettsdommen, hvor Høyesterett onsdag slo fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle har ikke arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale i flyselskapet.

Unndrar ansvar

Fagforeningen mener Norwegian unndrar seg arbeidsgiveransvar gjennom en organisasjonsform som pulveriserer ansvarsforholdet til de ansatte. Høyesterett er av en annen oppfatning, og Norwegian Air Shuttle har vunnet fram med sitt syn i rettssystemet.

Morselskapet Norwegian Air Shuttle har ikke arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale i flyselskapet, slår Høyesterett fast i en dom onsdag. FOTO: NTB Scanpix

 

– Dette handler om den langsiktige utviklingen av norsk arbeidsliv, og kan ikke bare kan sees som en konflikt mellom disse fagforeningene og Norwegian. Med en slik dom kan vi risikere at flere arbeidsgivere innenfor andre bransjer kan la seg inspirere til å ta i bruk denne modellen (helse, barnehage, deler av transport, bygg og anlegg), sier Agendalederen til Dagsavisen.

–  At man i stedet for forhandlinger og samarbeid tar saken til retten, skyver kampforholdene i feil retning, sier han.

Svensson viser til den norske modellen, hvor høy tillit og god dialog mellom partene er en suksessfaktor. Nå føler han at modellen er truet med denne dommen.

Les også: Venstresiden vil tvinge Norwegian til å ta arbeidsgiveransvar gjennom lovendring

Han mener at et norsk selskap, som Norwegian er, burde ta med seg den norske modellen internasjonalt.

– Når man heter Norwegian bør man ta med seg den norske modellen uansett hvor man er. Hele verden ser til den norske modellen. I en tid der vi mer enn noen gang må jobbe for å sikre at gevinstene av globalisering og økonomisk vekst kommer alle til gode er dette et skritt i feil retning. I Norge har vi vært opptatt av å se arbeidstakere som en ressurs, ikke utgiftspost. Gode trygge arbeidsplasser ikke har stått i veien for vekst, det har tvert imot vært en forutsetning for det, sier han.

Svensson trekker også paralleller til den såkalte allmenngjøringssaken fra 2013, hvor NHO på  vegne av flere skipsverft gikk til sak mot regjeringen. Verftene/NHO ville ikke godta at arbeidere fra andre EØS-land skulle få godtgjørelse for reise, kost og losji pluss utenlandstillegg, på toppen av norsk tarifflønn.

EFTA-domstolen mente at NHO burde få medhold, men til glede for norsk fagbevegelse dømte Høyesterett i regjeringens favør.

– Ikke direkte sammenligningsbart, men et eksempel på hvor en arbeidsgiver tar saken til retten fremfor å samarbeide, sier han.

Godt fornøyd

Norwegian var imidlertid godt fornøyd med dommen.

– Vi er godt fornøyd med dommen. Norwegian har vært gjennom en sterk vekst og har bygd et globalt flyselskap med utgangspunkt i Norge. Med Høyesteretts dom kan selskapet og de ansatte sammen arbeide videre til beste for både passasjerer, ansatte og selskapet, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB da dommen var klar.

Nå håper Svensson at politikerne vil se problemene, og handle deretter.

– Norwegian har sagt at de håper at dommen kan bli slutten på dette. Jeg kan forstå at et selskap jobber for profittmaksimering, men det er politikernes ansvar å løfte blikket og ta med andre forhold i en vurdering.  Dette handler ikke bare om Norwegian og arbeidstakerorganisasjonene, men om større prinsipielle spørsmål som våre lovgivere må ta ansvar for å debattere nøyere, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– I dommen sier Høyesterett selv at dette er opp til lovgivere å ordne oppi. Det er en lissepasning til våre politikere, og heldigvis har opposisjonen tatt hintet. Vi må tenke langsiktig, trepartssamarbeidet må være balansert og reelt, avslutter Agendalederen.