Tror søksmål fra pelsbonde gjenspeiler manges frustrasjon

Organisasjon for pelsdyrnæringen, Norges Pelsdyrslag, sympatiserer med pelsdyrbonden fra Jæren i hans søksmål og frustrasjon. Informasjonssjef Guri Wormdahl mener avviklingen av næringen handler om regjeringsmakt.

I morges meldte NRK Rogaland om pelsdyrsbonde Martin Hove som har saksøkt staten for tap av inntekt basert på feil taksering av eiendom og alderskrav for pensjon i sammenheng med stortingets vedtak om å avvikle pelsdyrnæringen innen Februar 2025.

Sakens utfall kan sette presedens for utbetalingene staten gir bønder som kompensasjon for den tvungne avviklingen.

Les også: Pelsdyrbønder risikerar å betale livet ut for at Venstre skulle koma i regjering

Arvesølvet forsvinner

– Dette er åpenbart et uttrykk for frustrasjon som gjenspeiler situasjonen til mange i næringen, sier Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyrslag.

I Norge er det i underkant av 200 pelsoppdrettere, og snittalderen i næringen ligger rundt 50 år. Et av de sentrale punktene i Hoves søksmål gjelder det faktum at han blir 61 år i 2025, og går dermed glipp av full pensjonskompensasjon, noe han hadde fått dersom han var to år eldre.

SYMBOLPOLITIKK: Guri Wormdahl i Norges Pelsdyrslag mener avviklingen av pelsdyrnæringen er resultat av et politisk spill for regjeringsmakt.
Foto: NORGES PELSDYRSLAG

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyrslag mener avviklingen av pelsdyrnæringen er resultat av et politisk spill for regjeringsmakt. Foto: Norges Pelsdyrlag

Wormdahl tror situasjonen kan være relevant for mange av bøndene, men hun peker også på at det er en prinsipielt viktig sak uavhengig av alder.

– Det er ikke noe være greit å være 25 år i denne situasjonen heller. Her er det snakk om pensjonen, livsgrunnlaget og arvesølvet til mange mennesker. Verdiene ligger i gården og utstyr, som blir underpriset av staten. I tillegg mister man muligheten til å videreføre verdiene til kommende generasjoner, og det er jo en del av norsk bondekultur.

Les også: Leder: Pelsen av

Politisk spill

Avviklingen av næringen er bare et politisk spill, ifølge Wormdahl. Hun sammenlikner situasjonen med vårens innskrenkninger i abortloven.

– Dette handler om å beholde regjeringen. Dette er Erna Solbergs regjeringspolitikk i et nøtteskall. Lille Venstre skal om bord i regjering og får en symbolsak servert. Bytt ut pels med abort eller hva som helst, det handler bare om regjeringsmakt.

Det er bonden selv og ikke Norsk Pelsdyrslag som står bak søksmålet. Allikevel tror Wormdahl at mange er spente på utfallet av rettsaken.

– Folk føler seg politisk hundset med. En skulle tro folk hadde bedre rettsvern i Norge. De velgerne fleste i Norge stemmer jo på partier som tidligere har vedtatt å bevare næringen, sier hun.

Les også: Jeg opplever at folk ikke lenger evner å gjøre ingenting

Ønsker omkamp

Wormdahl tror Senterpartiet kunne fungert som en garantist dersom de satt i regjering, men hun peker på at dette hovedsakelig har vært Venstres fanesak. Hun mener også at avviklingssaken burde tas opp i regjering og Storting igjen.

– Stortinget mener dette kan fikses. Alle er «enige» om at avvikling skal skje på en ordentlig måte. Politikere fra Fremskrittspartiet og Høyre sa at saken måtte sees på igjen dersom det gir urimelige utslag, og det er jo det det gjør.

Les også: Vi kan ikke ta hensyn til alle krenkelser hver gang noen føler seg støtt