- Vi har lært mye om ulike kriger på skolen, men jeg ante ikke at det fantes regler for krig, forteller Samira Omar. Her flankert av Åsne Havnelid fra Røde Kors og Aps Trond Giske.

Tror man kan bryte regler i krig

GENEVE-KONVENSJONEN: Tre av fire mener det er akseptabelt å bryte regler i krig. Og svært få vet hvilke regler som gjelder i krig.

Røde Kors har gjennomført en befolkningsundersøkelse. I undersøkelsen svarer 63 prosent at de ikke har fått opplæring i krigens regler verken på skolen eller i militæret. I undersøkelsen svarer 2 av 5 at det kan være greit i enkelte tilfeller å angripe befolkede byer eller landsbyer, selv når du vet at dette vil føre til sivile skader. Bare 10 prosent kjenner det faktiske innholdet i Genève-konvensjonene.

- Dette er tall vi som nasjon ikke kan være bekjent av, sier Åsne Havnelid som er generalsekretær i Røde Kors. Hun ønsker at det skal undervises i internasjonal humanitærrett og i reglene for krig i skolen. Hun mener det må inn i Opplæringsloven og gjenspeiles i pensum og læreplaner. Ifølge Genève-konvensjonene, som Norge har underskrevet i 1949, har staten plikt til å gjøre befolkningen kjent med konvensjonenes innhold.

 

Alle har ansvar

Havnelid forteller at de fleste tror at det er statene som har ansvar for at Genève-konvensjonene overholdes. - De vet ikke at det er de stridende selv som er ansvarlige for sine handlinger, sier Havnelid.

- De senere årene har vi for eksempel hørt at flere nordmenn reiser for å delta i konflikten i Syria. Informasjon og teknologi, som gjør at man får innblikk i konflikter på en helt ny måte, vil trolig føre til at flere i årene framover velger å reise ut. Det er derfor uhyre viktig at skolevesenet øker fokuset på undervisning om rettigheter i væpnet konflikt, slik at de som reiser i det minste har med seg noen grunnleggende verdier ut i verden, sier hun.

I går avholdt Røde Kors et seminar om Genève-konvensjonene. Til stede var blant annet stortingspolitikerne Trond Giske (Ap) og Kristin Vinje (H). Elever fra niende klasse på Årvoll skole holdt foredrag om bakgrunnen for konvensjonene. - Gjennom ungdomsskolen har vi lært mye om krig og hvordan det har oppstått. Men vi hadde ingen anelse om at det var regler for krig. Det sier Samira Omar til Dagsavisen.

 

Hvilken er viktigst?

- Hvilken av Genève-konvensjonene er den viktigste?

- At sivilbefolkningen har krav på særlig beskyttelse, sier Håkon Hyrve. Under innledningen fortalte elevene at sivile som ikke deltar i kamphandlinger ikke skal bli angrepet eller såret. Og at skoler, sykehus, boliger eller religiøse forsamlingssteder ikke skal angripes. Det er heller ikke lov å ødelegge for mat og vannforsyning.

- Mange elever spiller dataspill. I den verdenen er det fritt fram for å plaffe ned folk - sivile som sårede soldater. Det gir et svært feilaktig bilde av hva som er lov i krig. Mange unge tror dette er lov i virkeligheten, sier Håkon Hyrve.

- For eksempel er det ikke lov å skyte en soldat som er på vei vekk fra kamphandlingene.

Trine Sønsteby er lærer for elevene. - Vi har vært mye på Røde Kors‘ opplevelsessenter. Elevene har lært seg å tenke kritisk om det som skjer i verden. De har fått mer kunnskap, slik at de kan møte den informasjonen de blir presentert for, sier hun.

ester.nordland@dagsavisen.no