Tro på suksess

– Tiden er på vår side. Det skjer noe i Norge nå. Folk vil ha forandring. Det er fantastisk å se engasjementet nå., mener Erik Selle, leder for Partiet De Kristne (PDK).

I høst stiller PDK lister i hele 54 kommuner. Partileder Erik Selle er listetopp i Bærum. Han håper på et brakvalg i mange kommuner.

– Dere opplevde medlemsvekst etter høstens strid i KrF?

– Ja, vi fikk en del innmeldelser, men jeg vil si at vi har et jevnt tilsig av velgere og medlemmer, svarer Selle.

Han er inspirert av suksessen til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

– Vi synes det er veldig inspirerende å se at folk reagerer på bompenger og sentraliseringspolitikk. PDK er sterkt imot sentralisering. Det handler ikke bare om bompenger, men også om matforsyning og forsvarspolitikk. Det er bra å ha folk boende i hele landet.

 Leder for Partiet De Kristne (PDK), Erik Selle. Foto: PDK

Tøff justispolitikk

Også bekjempelse av kriminalitet og justispolitikk er sentralt for partiet. Nærpolitireformen betegner Selle som et feilslått «orwelliansk nyord», og han mener at reformen egentlig har ført til dårligere politiberedskap, fordi den fjerner politiet fra områdene hvor folk faktisk bor. Selle trekker frem trygghetfølelsen til folk flest som det utslagsgivende kritieriet for om politidekningen er god nok.

– Da jeg var tenåring var Willy Haugli politimester i Oslo. Han var tøff, men gjorde byen trygg. Det er sånne politimestere og politikere vi må ha, sier Selle.

PDK er et verdikonservativt kristent parti. Selle vil støtte en borgerlig regjering, og han ser muligheter for et samarbeid.

– Vi kan gjerne samarbeide med Senterpartiet. Mitt håp er at de kommer tilbake til borgerlig side.

Les mer om småpartiene: Vidar Kleppe i Demokratene vil kuppe valget i Kristiansand

Les også: Kristen nasjonalstat

Nasjonalstaten og den kristne kulturarven er nøkkelen til et godt samfunn, ifølge Selle. Han mener at suverenitetsprinsippet må holdes i hevd.

– Vi vil bevare den verktøykassen nasjonalstaten tilbyr, nå gir vi bort for mye makt til FN og Brussel.

Selle viser til den manglende debatten rundt FNs omstridte migrasjonserklæring i fjor høst som et eksempel på en sak hvor stortingspartiene gir fra seg suverenitet uten å rådføre seg med folkeopinionen.

– Nå er det snart flere generasjoner med yrkespolitikere i de store partiene. De har glemt sin oppdragsgiver, folket, sier Selle.

PDK er for full religionsfrihet og ønsker en tydelig separasjon mellom kirke og stat. Selle understreker likevel at det kristne fundamentet også må gjelde for en sekulær norsk stat, med et eget kristendomsfag og en ekteskapslov som kun gjelder for mann og kvinne.

Les mer om småpartiene: Derfor inspireres Liberalistene av Rødt

Noe på gang

– Er det ikke selvmotsigende å være mot en statskirke når dere vil lovfeste et kristent fag i skolen?

– Nei, vi vil bevare den kristne kulturarv og sivilisasjon som grunnlag for nasjonen. Vi skal ikke forkynne, men huske arven vår.

– Ekteskap er jo bare en juridisk størrelse i en sekulær stat?

– Folk skal få leve som de ønsker, det handler om privatlivets rett. Men selve ekteskapet som institusjon bør være fundert på forholdet mellom mann og kvinne.

Selle tror PDK allerede har fått nasjonal innflytelse gjennom indirekte påvirkning på KrF, og at bompengeopprøret vitner om et vekstpotensial for flere partier enn FNB.

– Tiden er på vår side. Det skjer noe i Norge nå. Folk vil ha forandring. Det er fantastisk å se engasjementet nå.

Les mer om småpartiene: Nestleder i Helsepartiet, Lene Haug, blir både inspirert og deprimert av bompartiets suksess

Gjør som Trump

Han mener det alltid har vært vanskelig for mindre partier å markere seg, særlig fordi han oppfatter at mediene har favorisert visse partier.

– Mediene elsker jo Rødt. De kunne aldri blitt så store uten mediedekningen de får.

Partiet De Kristne er eksplisitt i sin støtte til Israel. PDK ønsker å følge i Donald Trumps fotspor og flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

– Norge er en liten sandkasse i verden. Det er absurd å anerkjenne Israel som stat uten å anerkjenne hovedstaden i landet.

Selle mener Oslo-avtalen er død, og at partene i Midtøsten må løse konflikten på egen hånd. Han mener Israel har full folkerettslig legitimitet til å kontrollere Vestbredden. Når det gjelder Gazastripen ønsker han ikke forhandlinger med Hamas.

– Hamas sin ideologi er bygd på prinsipper om antisemittisme og folkemord. Antisemittisme er noe av det viktigste vi må motkjempe i vår tid. Det gjelder i Europa også.

Selle ønsker også strengere innvandringspolitikk og åpner for flere folkeavstemninger. Han er skuffet over Frps innsats på disse områdene.

– Frp har feilet. De sitter i den mest globalistiske regjeringen vi har hatt.

Han peker på Acer, migrasjonsavtaler og det kinesiske selskapet Huawei som bygger 5G-nettet i Norge, som skremmende utviklinger.

– Vi må ha strengere kontroll og skille mellom innvandrere og flyktninger. Den globale migrasjonsplattformen kan ikke aksepteres.

Les mer om småpartiene: Forsker om bomparti: - Har ikke nok saker som kan forene medlemmene