HYPPIGERE OG FLERE: T-banetilbudet må styrkes vesentlig, i likhet med kapasiteten til trikk, buss og tog, mener Kollektivkampanjen i Oslo. FOTO: HILDE UNOSEN

Trenger nye milliarder

Det meste av de 59 milliardene i Oslopakke 3 må gå til kollektivtiltak. Bare slik kan politikerne unngå trafikkaos.

Dette mener Kollektivkampanjen i Oslo, som nå frykter utfallet av de pågående reforhandlingene om innholdet i Oslopakke 3.

 

Øke andelen

- Mange blundere er gjort i samferdselspolitikken de siste 50 årene. Nå ber vi politikerne i Oslo og Akershus om å ta til vettet, sier Embla Helle Nerland, sekretær for Kollektivkampanjen.

- I den opprinnelige utgaven av Oslopakke 3 var kun 38 prosent av midlene satt av til kollektivtrafikk. Nå bør denne andelen økes til minst 80 prosent, mener hun.

Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder for Oslo Ap i Samferdsels- og miljøkomiteen, er enig i at kollektivandelen bør økes.

- Vi mener at minst 50 prosent av Oslopakke 3 bør gå til kollektivtransport, sier han.

 

Frykter veisatsing

- En andel på 80 prosent blir for ambisiøst?

- Det vil jeg ikke umiddelbart si. Bedre sykkelveier, bedre framkommelighet for kollektivtrafikken og egne kollektivfelt, kan øke andelen ut over 50 prosent. Det er ikke noe i veien for det, svarer Alsabeehg.

- Tror du det blir politisk enighet om en stor økning av kollektivandelen i Oslopakke 3?

- Det høyredominerte byrådet tar ikke samferdselsutfordringene på alvor. Jeg frykter derfor at veiprosjekter vil spise opp Oslopakke 3, svarer Alsabeehg.

Så langt har politikerne som forhandler om Oslopakke 3s videre skjebne, holdt kortene tett inn til brystet. Men Ingjerd Schou, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Høyre, er enig i at Oslopakke 3 bør få et mye sterkere kollektivpreg.

- Frykten for kommende trafikkaos er reell. Hvis Oslo og andre byer ikke skal drepes av biltrafikken, er vi nødt til å begynne å tenke mer kollektivt, sier Schou.

Som Dagsavisen skrev i går, vil Norges befolkning øke fra fem til seks millioner mennesker fram mot 2028. I en ny rapport fra NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen, advares det mot trafikkaos i de ti største byområdene i Norge, hvis befolkningsveksten ikke blir møtt med en massiv kollektivsatsing.

 

Ønsker dobling

Målet må være en dobling av antallet kollektivreiser fra 500 millioner til én milliard fram mot 2030, mener NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen.

Det å satse videre på nye veiprosjekter i stedet, vil bli svært dyrt, påpeker Nerland.

- Urbanet Analyse har slått fast at det blir dobbelt så dyrt å ta trafikkveksten i de store byene gjennom utbygging av veier, som gjennom utbygging av kollektivtilbudet. Det er ikke mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene, slik politikerne i Oslo og Akershus tror, sier hun.

Men Alsabeehg ønsker så absolutt ikke å prioritere veier. I stedet tar han til orde for en ny T-banetunnel under Grünerløkka, Sagene og Ullevål.

- Det vil tredoble T-banens kapasitet, opplyser han.

Ingjerd Schou, på sin side, mener hovedårsaken til transportkrisen i storbyene, er at regjeringen har sviktet.

- Regjeringen sultefôrer byene. Kaos venter, men regjeringen tar ikke ansvar for å finansiere et skikkelig transporttilbud.

- Hvor store tilskudd er nødvendig?

- Staten må stille med like mye som kommunene. Tilskuddene må være på 50 prosent av kostnadene, svarer Schou.

 

Les også dagens leder