Busser og trafikk langs E18 ved Vækerø i Oslo. Naturvernforbundet ønsker økt satsing på kollektivtrafikk heller enn utbygging av motorvei. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

- Trenger kollektivt 
mer enn motorvei

I FNs ferske miljørapport poengteres det at folk må kjøre mer kollektivt. Naturvernforbundet er kritisk til regjeringspartienes vedvarende vilje til å bygge ut nye motorveier.

I forbindelse med framleggelsen av FNs klimarapport «The New Climate Economy» denne uka, uttalte klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) at vi må diskutere hvordan man kan kutte utslipp fra norsk transport.

- Ja, la oss, sier nå Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han er svært lite imponert over regjeringspartienes vilje til å legge til rette for klimavennlig transport.

Vil øke biltrafikken

I den ferske miljørapporten kommer det fram at klimakutt ikke nødvendigvis må stanse økonomisk vekst, såframt karbon prises høyere, subsidier på fossilt brennstoff faller bort, at folk bor tettere og ikke minst at man kjører mer kollektivt.

- I den forbindelse er det påfallende at Høyre har vært store pådrivere for nye E18 ut av Oslo, sier Haltbrekken.

På det meste vil den nye motorveien ha opp mot 14 felt.

- Det er helt klart at en sånn vei vil øke biltrafikken kraftig. Den nye motorveien vil også gå ut over kollektivtrafikken, sier han.

Det har blant annet også Ruter påpekt i en høringsuttalelse. Kollektivselskapet advarte om at den nye veien kommer til å gjøre det mye lettere å kjøre bil. Med nye og større motorveier vil stadig fler velge bil framfor buss, trikk og T-bane.

Kan koste 40 milliarder

- Det er blitt sagt at nye E18 er en vei for kollektivtrafikken, at den bygges for at kollektivtrafikken skal komme lettere fram. Men om man ønsker å legge til rette for kollektivtrafikk mellom Asker og Oslo må man heller se på feltene som eksisterer nå, sier han.

I dag er det eget felt for kollektivtransport inn mot Oslo. Utover mangler det derimot et kollektivfelt.

- Det finnes tre felter ut av byen også. Ønsker man å legge bedre til rette, så kunne man for eksempel ha gitt et av de feltene til kollektivtransporten. Det hadde kostet veldig mye mindre enn hva som skal brukes nå. Man hadde kun trengt litt maling og noen nye skilt, sier Haltbrekken.

Statens vegvesen la i vinter fram tall som viser at nye E18 mellom Lysaker og Asker kan komme til å koste hele 40 milliarder kroner. Haltbrekken mener det er «sykt» å bruke så mye penger på å legge til rette for mer forurensning og mer trafikk.

- Det vi trenger er mindre utslipp. Tenk hva vi kunne ha fått til om vi hadde brukt like mye penger på å bygge opp kollektivtrafikken over fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus! Det kunne ha gått til ny Oslo-tunnel og et bedre tilbud for tog og bane, sier han.

Konkurrerer med jernbanen

I disse dager planlegges det også å bygge en firefelts motorvei parallelt med jernbanelinjene opp mot Lillehammer. Vista Analyse har på oppdrag fra Jernbaneverket beregnet at antallet passasjerer på toget i så fall vil gå ned med mellom 12 til 18 prosent ved stasjonene Moelven, Brumunddal og Lillehammer, sammenlignet med en situasjon uten firefeltsvei.

- Den motorveien er i direkte konkurranse med jernbanesatsingen. Dersom Sundtoft virkelig ønsker å ta tak i forurensningen fra transporten så er det disse områdene hun må se på. Stopp utbyggingen av E18 ut av Oslo og ikke bygg ut firefelts motorveier parallelt med jernbanen, sier Haltbrekken.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no